Rozpis bakalářských obhajob 2010

pátek 18.června 2010

budova LF, Komenského nám. 2,  seminární místnost AK1, 1. patro zadního traktu

obor Chemie

8:00        Ondřej POLANSKÝ

vedoucí:  RNDr. Marta Farková, CSc.                        oponent: Ing. Blanka Hégrová

8:30         Iva RÁŽOVÁ

vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.                oponent: Mgr. Jakub Vaněk

9:00        Kristýna ŠTŮLOVÁ

vedoucí: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.                    oponent: Mgr. Michaela Galiová

9:30         Petra KUČEROVÁ

vedoucí: Mgr. Karel Novotný, Ph.D.                         oponent: Ing. Nina Kohoutková

obor Manažer analytické laboratoře

10:00        Jana ADAMCOVÁ

vedoucí:  prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.                 oponent: Mgr. Lukáš Novosád

10:30        Věra BAČOVÁ

vedoucí:  RNDr. Marta Farková, CSc.                           oponent: Ing. Pavel Podešva

11:00        Jana BENEŠOVÁ

vedoucí:  RNDr. Marta Farková, CSc.                           oponent: Ing. Pavel Podešva

 

13:00        Jaroslav FRANKL

vedoucí:  RNDr. Marta Farková, CSc.                           oponent: Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

13:30        Roman GURÁŇ

vedoucí:  doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.                         oponent: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

14:00        Miluše JUDEXOVÁ

vedoucí:  doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.                  oponent: Ing. Blanka Hégrová

14:30       Pavla KRATĚNOVÁ

vedoucí:  RNDr. Marta Farková, CSc.                           oponent: Mgr. Pavel Buček

15:00        Michal MACHALÍČEK

vedoucí:  RNDr. Marta Farková, CSc.                           oponent: Mgr. Pavla Pekárková

 

 Main menu 2

EU Copyright | Page