Rozpis bakalářských obhajob 2011

úterý 21.června 2011

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

obor Chemie

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. ( předseda), prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.,

prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc., doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

 

8:00        Eva KOLÁŘOVÁ

vedoucí:  doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.                oponent: Mgr. Iveta Pilařová

8:30        Romana MICHALICOVÁ

vedoucí:  doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.                oponent: Mgr. Ivona Voráčová, Ph.D.

9:00        Petra NETROUFALOVÁ

vedoucí:  doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.                oponent: Mgr. Olga Třísková

9:30        Marek PERNICA

vedoucí:  doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.                oponent: Mgr. Jakub Vaněk

10:00      Pavel KLIMEŠ

vedoucí:  doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.                oponent: Mgr. Radka Dopitová, Ph.D.

10:30      Eliška KREJZOVÁ

vedoucí:   Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.                     oponent: Mgr. Ing. Lenka Jedličková

11:00     Lukáš ROMANSKÝ

vedoucí:   Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.                    oponent: Mgr.  Rostislav Červenka

 

13:00        Michaela VAŇKOVÁ

vedoucí:  Mgr. Michaela Galiová, Ph.D.                     oponent: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

13:30        Alena VITVAROVÁ

vedoucí:  Mgr. Karel Novotný, Ph.D.                          oponent: Mgr. Gabriela Vítková

14:00        David VACULÍK

vedoucí:   RNDr. Marta Farková, CSc.                        oponent: Mgr. Jana Urbanová

14:30        Ivana KUŠNYEROVÁ

vedoucí:   Mgr. Petr Táborský, Ph.D.                          oponent: Mgr. Romana Ševčíková

 

----------------------------------

středa 22.června 2011

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

obor Manažer analytické laboratoře

zkušební komise: doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (předseda), prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.,

RNDr. Marta Farková, CSc., doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

 

8:00        Vít HOŘÍNEK

vedoucí:  RNDr. Marta Farková, CSc.                        oponent: Mgr. Pavel Buček

8:30         Libor JAŠA

vedoucí:  RNDr. Marta Farková, CSc.                        oponent: Mgr. Ondřej Peš, Ph.D.

9:00        Martin KACHEL

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.                         oponent: Mgr. Antonín Bednařík

9:30         Blanka KUBEŠOVÁ

vedoucí: prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.               oponent: Ing. Simona Macuchová, Ph.D.

10:00       Mirka ONDERKOVÁ

vedoucí:  RNDr. Marta Farková, CSc.                        oponent: Mgr. Hana Nejezchlebová

10:30       Lenka POSPÍCHALOVÁ

vedoucí:  Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D                     oponent:  Mgr. Nina Gardenová

11:00       Jan SADÍLEK

vedoucí:  RNDr. Marta Farková, CSc.                        oponent: Ing. Pavel Podešva

 

13:00      Petr ŠVÉDA

vedoucí:  RNDr. Marta Farková, CSc.                          oponent: Mgr. Pavla Foltynová

13:30      Lenka TENOROVÁ

vedoucí:  Mgr. Michaela Galiová, Ph.D.                      oponent: Mgr. Markéta Holá, Ph.D.

14:00      Karel TOMAN

vedoucí:  Mgr. Karel Novotný, Ph.D.                          oponent: RNDr. Hana Zelinková

14:30      Michaela VĚNTUSOVÁ

vedoucí:  RNDr. Marta Farková, CSc.                          oponent: Mgr. Ondřej Zvěřina

15:00      Martina VIDRMANOVÁ

vedoucí:  RNDr. Marta Farková, CSc.                          oponent: Mgr. Pavla Pekárková

15:30      Bára VINKLÁRKOVÁ

vedoucí:  Ing. Blanka Vrbková                                    oponent: Mgr. Radek ŠevčíkMain menu 2

EU Copyright | Page