Rozpis bakalářských obhajob 2012

úterý 26.června 2012

obor Chemie

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. ( předseda), prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.,

doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D., RNDr. Marta Farková, CSc.

 

8:00        Magda BAŘINOVÁ - Studium prostorové distribuce prvků v močových kamenech s využitím simultánního

systému DP-LIBS+LA ICP-OES

vedoucí: Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

oponent: Mgr. Lucie Krajcarová

8:30        Barbora TICOVÁ - Charakterizace a diagnostika optického spektrometru s indukčně vázaným plazmatem

vedoucí: Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

oponent: Mgr. Ondřej Zvěřina

9:00        Magda DVOŘÁKOVÁ - Statistické vyhodnocení analýz geologických vzorků

vedoucí: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš

oponent: Bc. Mgr. Simona Hušková

9:30        Sylvie PAVLOKOVÁ - Odolnost slitin vůči působení fluoridových solí

vedoucí: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš

oponent: Mgr. Kateřina Štěpánková

10:00      Matej MEDVECKÝ - LA-ICP-MS analýza vzácných geologických vzorků

vedoucí: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

oponent: Ing. Nina Gardenová

10:30      Klára MATÝSKOVÁ - Souvislost mezi spektry LIBS a materiálovými vlastnostmi pevných vzorků

vedoucí: Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

oponent: Mgr. Gabriela Vítková

11:00     Tereza HELEŠICOVÁ - Analýza geologických vzorků metodami založenými na laserové ablaci

vedoucí: Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

oponent: Mgr. Anna Vitešníková

11:30     Iva VAŇKOVÁ - Využití plazmové tužky v analytické chemii

vedoucí: Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

oponent: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš

 

13:00     Simona KAUPOVÁ - Studium diageneze kostí pomocí LA-ICP-MS

vedoucí: Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.

oponent: Mgr. Hana Nováková

13:30     Kateřina JELÍNKOVÁ  - Elektroforetické techniky v analýze syntetických oligonukleotidů

vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

oponent: Mgr. Marie Konečná, Ph.D.

14:00     Kamil MIKULÁŠEK - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie v analýze pražené kávy

vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

oponent: Mgr. Ing. Lenka Jedličková

14:30     Romana MICHENKOVÁ - Konduktometrické stanovení kyselin

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Anna Tarantová

15:00     Lenka ŘEZÁČOVÁ - Fluorimetrie v praktiku z analytické chemie

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Jakub Vaněk

15:30     Lenka SOCHOROVÁ - Fotometrická titrace v praktiku z analytické chemie

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Michal Šídlo

16:00     Iveta ŠKOPÍKOVÁ - Stanovení konzervantů v potravinách

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Eva Grulichová

16:30    Petra POLOUCKÁ - Stanovení dusičnanů ve víně metodou ITP

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Tereza Warchilová

17:00    Marie BARTOŠKOVÁ - Stanovení siřičitanů ve víně

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Zdeňka Jarolímová

-----------------------------------------------------------------------------

středa 27.června 2012

obor Manažer analytické laboratoře

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (předseda), doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (alternující předseda)

prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc., RNDr. Marta Farková, CSc.

 

8:00        Michaela CERULÍKOVÁ - Určení validačních parametrů analytické IVD metody stanovení sérové glukosy

z dat naměřených v klinické laboratoři

vedoucí: prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.

oponent: Ing. Simona Macuchová, Ph.D.

8:30        Petr PAROULEK - Fluorescenční DNA sondy

vedoucí: Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

oponent: Mgr. Pavel Buček

9:00        Blanka PELIKÁNOVÁ - Stanovení organických kyselin v pivu metodou ITP

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Vendula Roblová

9:30      Kristýna ŠIMONÍKOVÁ - Analýza předmětů kulturního dědictví metodami laserové ablace

vedoucí: Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.

oponent: Mgr. Pavla Foltynová

10:00      Michaela TVRDOŇOVÁ - Analýza vín pomocí ICP-MS

vedoucí: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

oponent: Mgr. Jan KutaMain menu 2

EU Copyright | Page