Rozpis bakalářských obhajob 2013

úterý 25.června 2013

obor Chemie

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.,

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.

 

8:30        Zuzana DENKSCHERZOVÁ - Vliv provozních podmínek a zaváděných vzorků na plazmovou tužku

vedoucí: Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

oponent: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš

9:00        Veronika DILLINGEROVÁ - LA-ICP-MS analýza skleněných materiálů

vedoucí: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

oponent: Mgr. Eva Grulichová

9:30        Kristýna DLABKOVÁ - Příprava mikrovzorků pro hmotnostní spektrometrii SALD ICP

vedoucí: doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

oponent: Bc. Mgr. Simona Hušková

10:00       Pavol ĎURČ - Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků ve vzorcích pražené kávy pomocí HPLC

       s fluorescenční detekcí

vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

oponent: Mgr. Ondřej Peš, Ph.D.

10:30      Júlia HODÁKOVÁ - Antioxidační potenciál bylin rodu Mentha

vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

oponent: Mgr. Ing. Lenka Jedličková

11:00      Jiří MAJEWSKI - Využití ETAAS pro stanovení methylrtuti

vedoucí: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.

oponent: Mgr. Lucie Krajcarová

11:30     Adam MIDLÍK - Štúdium bioluminiscencie Eisenia lucens

vedoucí: Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

oponent: Mgr. Ondřej Zvěřina

12:00     Jiří PALÁT - Využití excimerového laseru ve spojení s ICP-MS s dvojí fokusací

vedoucí: Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.

oponent: Mgr. Hana Nováková

12:30     Lucie ŠIMONÍKOVÁ - Analýza resistentních niklových slitin pro letecký průmysl metodami atomové spektrometrie

vedoucí: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

oponent: Mgr. Jan Kuta

-----------------------------------------------------------------------------

středa 26.června 2013

obor Analytický chemik - Manažer chemické laboratoře

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc., RNDr. Marta Farková, CSc.

 

8:30        Alžběta JEBAVÁ - Stanovení lipidů metodou HPLC

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Michal Rájecký

9:00        Marcela KADLECOVÁ - Stanovení kadmia metodou AAS

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc..

oponent: Mgr. Zbyněk Zvěřina

9:30        David ROJÍK - Důkaz a stanovení methylalkoholu

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc..

oponent: Mgr. Tereza Warchilová

10:00       Tomáš ROZMAN - Plynová chromatografie pro stanovení aldehydů a ketonů

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc..

oponent: Mgr. Kristýna Štůlová

 

11:00      Václav JANDA - Stanovení methylrtuti pomocí analyzátoru rtuti AMA-254

vedoucí: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.

oponent: Mgr. Antonín Bednařík

11:30     Vít HERMAN - Stanovení elementární formy selenu v biologických materiálech

vedoucí: Mgr. Jan Kuta

oponent: Mgr. Rostislav Červenka, Ph.D.

12:00     Lenka ŽALUDOVÁ - Určení nejistoty titračního acidimetrického mikrostanovení alkálií

vedoucí: prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.

oponent: Ing. Luděk Šprongl

 

 Main menu 2

EU Copyright | Page