Rozpis bakalářských obhajob 2014

obor Chemie

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.,

doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

 

úterý 24.června 2014

8:00        Petr CHRÁST - Možnosti charakterizace vzorků optickou emisní diagnostikou laserem buzeného mikroplazmatu (LIP)

   a klasickými výstupy z analýzy spektroskopií laserem buzeného mikroplazmatu (LIBS)

vedoucí: Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

oponent: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš

8:30        Vítězslav KLÍMA - Stanovení vybraných monoaminů pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí

vedoucí: PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

oponent: Mgr. Roman Řemínek, Ph.D.

9:00        Filip NEUPAUER - Preparation and characterization of CdTe quantum dots

vedoucí: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

oponent: Mgr. Jakub Vaněk

9:30       Kristína PILIAROVÁ - Studium laserom indukovaného oxidativního značení aminokyselin a peptidů

vedoucí: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

oponent: Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D.

10:00      Barbora SVATOŠOVÁ - Stanovení kovů ve vodě pomoci ICP-OES - návody laboratorních cvičení

vedoucí: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

oponent: Mgr. Kateřina Štepánková

10:30      Tereza KOPECKÁ - Kalibrace za použití jazyka R

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

11:00     Veronika PRAŽÁKOVÁ - Elementární analýza s využitím ITP

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Romana Michalicová

11:30     Petra VANDUCHOVÁ - Stanovení polyaromatických uhlovodíků metodou HPLC

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Bára Vinklárková

12:00     Miroslava ZÁBRANSKÁ - Analytické využití merkurimetrie

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Tereza Warchilová

-----------------------------------------------------------------------------

obor Chemie

obor Analytický chemik - Manažer chemické laboratoře

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc., RNDr. Marta Farková, CSc.

 

středa 25.června 2014

8:00       Eliška KOŽUSZNIKOVÁ -Gelová elektroforéza ve výuce analytické chemie

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Vendula Roblová

8:30        Andrea SLANINKOVÁ - Enzymová kinetika ve výuce analytické chemie

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc..

oponent: Mgr. Michal Šídlo

9:00        Eva SVĚTINSKÁ - Využití programu LabVIEW v molekulové spektroskopii

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc..

oponent: Mgr. Ondřej Peš, Ph.D.

9:30       Barbora TAKÁCSOVÁ - Spektrální interference v optické spektrometrii indukčně vázaného plazmatu

vedoucí: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

oponent: Mgr. Zbyněk Zvěřina

10:00      Soňa VYMAZALOVÁ- Detekce nanočástic a kvantových teček metodou LIBS

vedoucí: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

oponent: Mgr. Gabriela Vítková

10:30     Martin ZELENÁK - Úprava rostlinného materiálu pro stanovení polyfenolických látek pomocí HPLC

vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

oponent: doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.

11:00     Jan ELBEL - Voltametrické techniky v anorganické analýze

vedoucí: doc. RNDr.  Přemysl Lubal, Ph.D.

oponent: Mgr. Zdeňka Jarolímová

11:30     Zuzana PEPRNÍČKOVÁ - Ramanova spektroskopie v organické analýze

vedoucí: doc. RNDr.  Přemysl Lubal, Ph.D.

oponent: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

12:00     Filip SMRČKA - Voltametrické techniky v organické analýze

vedoucí: doc. RNDr.  Přemysl Lubal, Ph.D.

oponent: Mgr. Zdeňka JarolímováMain menu 2

EU Copyright | Page