Rozpis bakalářských obhajob 2015

obor Chemie

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.,

doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D., Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

 

úterý 23.června 2015

8:00        Patrik BALIAK - Aplikace H-point metody přídavku standardu v analytické chemii

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Petr Paroulek

8:30        Denisa DOLEŽALOVÁ Průtoková injekční analýza ve spojení s ICP-OES  

vedoucí: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

oponent: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

9:00       Klára HŮSKOVÁ - Stanovení ethylrtuti v půdách

vedoucí: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.

oponent: RNDr. Ondřej Zvěřina

9:30      Jan FIALA - Separace krátkých oligonukleotidů ve vybraných módech vysokoúčinné kapalinové chromatografie

vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

oponent: Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D.

10:00      Filip URBÁNEK - Termodynamické a kinetické studium chemických rovnováh pyrimidinových nukleobazí

       s Cu(II) a Zn(II) ionty

vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

oponent: RNDr. Iveta Pilařová, Ph.D.

10:30     Adam PRUŠKA - Kapilární elektroforéza s UV a MS detekcí pro separaci Se specií

vedoucí: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

oponent: Mgr. Vendula Roblová

-----------------------------------------------------------------------------

obor Chemie

obor Analytický chemik - Manažer chemické laboratoře

obor Chemie se zaměřením na vzdělávání

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.,

doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D., RNDr. Marta Farková, CSc.

 

středa 24. června 2015

8:00       Klára BAKOVÁ - Vzdělávací programy pro chemii

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: RNDr. Václav Kubát

8:30        Hana RASZKOVÁ - Stanovení dexrazoxanu metodou CE-MS

vedoucí: Mgr. Anna Týčová / Ing. František Foret, CSc.

oponent: Ing. Karel Klepárník, CSc.

9:00        Marek STIBOREK - Příprava mikrovzorků pro hmotnostní spektrometrii MALDI a ICP

vedoucí: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

oponent: Mgr. Zdeněk Farka

9:30       Petra JAROŠOVÁ - Studium interakce alkaloidů korypalminu, jatrorrhizinu a kolumbaminu s DNA

vedoucí: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

oponent: Mgr. Marie Bartošková

10:00      Josef KUČERA - Luminiscenční vlastnosti vybraných Eu(III) komplexů

vedoucí: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

oponent: Ing. Blanka Pelikánová

10:30     Antonín UHER - Stanovení kovů v regolitu oblasti Antarktického poloostrova

vedoucí: RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D.

oponent: Mgr. Jan Kuta

11:00     Natália MESZAROSOVÁ Stanovenie ortuti v severomoravských neovulkanitoch

vedoucí: RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D.

oponent: Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D.Main menu 2

EU Copyright | Page