Rozpis bakalářských obhajob 2016

obor Chemie

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

 

středa 22.června 2016

8:30       Petra KRIŠTOFOVÁ - Stanovení thiolových biomarkerů kapilární elektroforézou s laserově indukovanou 

      fluorescenční detekcí v červené oblasti

vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.

oponent: Mgr. Vendula Roblová

9:00        Petra ITTERHEIMOVÁ - Elektroanalytické stanovení iontů těžkých kovů

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: RNDr. Iveta Třísková, Ph.D.

9:30       Tereza MUDROCHOVÁ - Použití cyklodextrinů v ITP analýze

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Júlia Lačná

10:00      Marek VIDO - Modifikace povrchových vlastnostní nanosprejových špiček

vedoucí: Mgr. Anna Týčová / Ing. František Foret, CSc.

oponent: Mgr.  Kateřina Jägerová

10:30      Anna-Marie MALÍKOVÁ Stanovení potravinářských barviv metodami TLC a ITP

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent:  Mgr. Pavol Ďurč

11:00     Monika ONDROUŠKOVÁ - Stanovení potravinářských barviv spektrofotometricky a metodou HPLC

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Blanka Pelikánová

-----------------------------------------------------------------------------

obor Analytický chemik - Manažer chemické laboratoře

obor Chemie se zaměřením na vzdělávání

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D., RNDr. Marta Farková, CSc.

 

čtvrtek 23. června 2015

8:30       Štěpánka MACHOŇOVÁ - Porovnání analytických metod pro stanovení hliníku

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: RNDr. Romana Michalicová

9:00        Marie NOVÁKOVÁ - Nefelometrické a turbidimetrické metody ve výuce analytické chemie

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Magda Dvořáková

9:30        Jakub BĚLEHRAD - Kapilární elektroforéza pro separaci Se specií

vedoucí: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

oponent: Mgr. Lenka Michalcová

10:00       František ZELENÁK - Využití laseru pro zavádění nanočástic do ICP MS

vedoucí: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

oponent: Mgr. Michaela Tvrdoňová

10:30      Ellen STEHLÍKOVÁ - Kinetické metody v analytické chemii

vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

oponent: RNDr. Marta Farková, CSc.Main menu 2

EU Copyright | Page