Rozpis bakalářských obhajob 2017

obor Chemie

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

 

pondělí 26. června 2017

9:00       Blanka MIKOVÁ - Speciační analýza s využitím metody ITP

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Ing. Blanka Pelikánová

9:30        Marta NEVĚDĚLOVÁ - Analýza přírodních vod

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Veronika Dillingerová

10:00       Martina ŠIŠKOVÁ - Amperometrické stanovení kyseliny askorbové

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: RNDr. Mgr. Iveta Třísková, Ph.D.

10:30      Kristýna PŘÍHODOVÁ - Distribuce platiny v orgánech myší léčených cytostatiky

vedoucí: Mgr. Michaela Tvrdoňová

oponent: Mgr. Tereza Warchilová

-----------------------------------------------------------------------------

obor Analytický chemik - Manažer chemické laboratoře

obor Chemie se zaměřením na vzdělávání

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.,

RNDr. Marta Farková, CSc., prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.

 

pondělí 26. června 2017

12:30       Lucie HÝŽOVÁ - Analýza alkoholických nápojů metodou GC-MS

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

13:00        Lenka KUBINYIOVÁ - Využití programu LabVIEW v argentometrii

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

13:30        Lukáš PEČINKA - MOFs pro adsorpci nanočástic zlata (NP) a aplikace {MOFs, NP} kompositů v MALDI

          TOF MS

vedoucí: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.

oponent: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

14:00       Adéla TRMALOVÁ - Stanovení selenu HGAAS

vedoucí: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.

oponent: RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.Main menu 2

EU Copyright | Page