Rozpis magisterských obhajob 2012

středa 6.června 2012

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (předseda), doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (alternující předseda),

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc., doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. (ÚACH AVČR Brno),

doc. RNDr. Jiří Pazourek, Dr. (VFU Brno), doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.,

doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc., prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.,

prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

 

8:00      Bc. Stanislava RYBÁKOVÁ - Studium interakce sanguilutinu s DNA

vedoucí: Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

oponent: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

9:00      Bc. Kristýna ŠTŮLOVÁ - Využití LA-ICP-MS ve forenzní analýze - analýza povýstřelových zplodin

vedoucí: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

oponent: Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.

10:00     Bc. Petra KUČEROVÁ - Stanovení rozložení prvků v rostlinném materiálu pomocí metod laserové spektrometrie

vedoucí:  Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

oponent: Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

11:00    Bc. Eliška ČECHOVÁ  - Identifikace a stanovení obsahu steroidních látek v environmentálních matricích

vedoucí:  doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

oponent: Ing. Jitka Bečanová, Ph.D.

 

13:00    Bc. Iva RÁŽOVÁ - Příprava vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI (Imaging MALDI MS)

vedoucí: doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

oponent: Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D.

14:00    Bc. Ondřej POLANSKÝ - HPLC MS biologicky významných sloučenin

vedoucí: doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

oponent: Mgr. Markéta Ryvolová, Ph.D.

15:00    Michaela PATRMANOVÁ - Kapilární elektroforéza kvantových teček a jejich konjugátů s makrocyklickými ligandy

vedoucí:  Ing Karel Klepárník, CSc.

oponent: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.Main menu 2

EU Copyright | Page