Rozpis magisterských obhajob 2013

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU Brno), doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (MU Brno),

doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (MU Brno), prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (UTB Zlín),

doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. (ÚACH AVČR Brno)

 

pondělí 10.června 2013

8:30      Bc. Eliška KREJZOVÁ - Stanovení biologicky významných látek v rostlinách tradiční asijské medicíny pomocí

                                                 vysokoúčinné kapalinové chromatografie

vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

oponent: doc. Mgr. Jan Havliš, Ph.D.

9:30      Bc. Kristýna NAGYOVÁ - Stanovení isoflavonů pomocí kapilární elektroforézy

vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

oponent: doc. RNDr. Jiří Pazourek, DrSc.

10:30     Bc. Jaroslav FRANKL - Metody atomové spektroskopie ve výuce analytické chemie

vedoucí:  doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

oponent: Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

11:30    Bc. Romana MICHALICOVÁ  - Studium kinetických a analytických vlastností komplexů tetraazamakrocyklických

                                                            ligandů

vedoucí:  doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

oponent: Mgr. Ivona Voráčová, Ph.D.

12:30    Bc. Petra NETROUFALOVÁ - Studium acidobazických a komplexotvorných rovnováh biologicky významných

           derivátů nukleobazí

vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

oponent: RNDr. Iveta Pilařová

13:30    Bc. Marek PERNICA - Vývoj senzorových polí pro speciační analýzu

vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

oponent: RNDr. Marta Farková, CSc.

 

úterý 11.června 2013

8:30      Bc. Pavel KLIMEŠ - Vývoj, automatizace a miniaturizace metod pro charakterizaci proteinů

vedoucí: Mgr. Pavel Mazura, Ph.D.

oponent: MSc. Lenka Weignerová, Ph.D.

9:30      Bc. Lenka POSPÍCHALOVÁ - Studium geologických materiálů pomocí LA-ICP-MS

vedoucí: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

oponent: Mgr. Markéta Holá, Ph.D.

10:30     Bc. Lenka TENOROVÁ - Analýza kosterních pozůstatků pomocí laserové ablace

vedoucí:  Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.

oponent: Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D.

11:30    Bc. Michaela VAŇKOVÁ  - Laserová ablace v analýze petrifikovaných tkání

vedoucí:  Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.

oponent: Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

12:30    Bc. Michaela VĚNTUSOVÁ - Stanovení chemických forem rtuti plynovou chromatografií s detekcí

atomovou fluorescenční spektrometrií

vedoucí: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.

oponent: prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.

13:30    Bc. Bára VINKLÁRKOVÁ - Stanovení celkové sérové bílkoviny Kjeldahlovou metodou vhodné pro certifikaci

kalibračních a kontrolních materiálů

vedoucí:prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.

oponent: Ing. Luděk ŠpronglMain menu 2

EU Copyright | Page