Rozpis magisterských obhajob 2014

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU Brno), prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (MU Brno),

doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (MU Brno), prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc. (MU Brno),

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (MU Brno)

 

úterý 3.června 2014

8:00       Bc. Magda BAŘINOVÁ -Spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS ve spojení s laserovou ablací -ICP OES

vedoucí:  doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

oponent: Mgr. Markéta Holá, Ph.D.

9:00        Bc. Klára MATÝSKOVÁ - Sledování matričních jevů u spektroskopie laserem buzeného mikroplazmatu

vedoucí: Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

oponent: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

10:00        Bc. Kamil MIKULÁŠEK - Studium retenčního chování trinukleotidů v HPLC

vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

oponent: doc. Mgr. Jiří Pazourek, Ph.D.

11:00       Bc. Petr PAROULEK - Studium interakce benzo[c]fenantridinových alkaloidů s DNA

vedoucí: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

oponent: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

12:00      Bc. Barbora TICOVÁ - Stanovení vzácných zemin metodou ICP-OES

vedoucí: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

oponent: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

----------------------------------------------------------------------------

středa 4.června 2014

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU Brno), prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (MU Brno),

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (MU Brno), doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (MU Brno),

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (MU Brno)

 

8:00        Bc. Kateřina JELÍNKOVÁ - Moderní analytické metody v analýze rybničních vod

vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

oponent: Mgr. Rostislav Červenka, Ph.D.

9:00       Bc. Ivana KUŠNYEROVÁ - Stanovení a izolace benzofenantridinových alkaloidů z rostlinného materiálu

vedoucí: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

oponent: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

10:00        Bc. Vít LADÁNYI -Fotofyzika a fotochemie derivátů p-hydroxyfenacylů

vedoucí: Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

oponent: Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.

11:00       Bc. Sylvie PAVLOKOVÁ - Určování provenience vína na základě analýz stopových prvků

vedoucí: Ing. Mgr. Lubomír Prokeš

oponent:  RNDr. Marta Farková, CSc.

 Main menu 2

EU Copyright | Page