Rozpis magisterských obhajob 2015

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komiseprof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU Brno), prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (MU Brno),

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (MU Brno), prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc. (MU Brno),

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (MU Brno), doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (MU Brno)

 

čtvrtek 4.června 2015

8:00        Bc. Pavol ĎURČ - Analýza metabolitů a markerů v biologických vzorcích kapilární elektroforézou

vedoucí: doc. Mgr. Petr Kubáň, Ph.D.

oponent: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

9:00        Bc. Júlia HODÁKOVÁ - Využití separačních technik v analýze biomarkerů

vedoucí: doc. Mgr. Petr Kubáň, Ph.D.

oponent: Mgr. Jan Přikryl, Ph.D.

10:00       Bc. Kristýna DLABKOVÁ - Analýza nanočástic hmotnostní spektrometrií SALD ICP

vedoucí:  prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

oponent: Mgr. Markéta Holá, Ph.D.

11:00      Bc. Magda DVOŘÁKOVÁ - Nespektrální interference při analýze roztoků plazmovou tužkou

vedoucí:  Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.

      oponent: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

12:00      Bc. Marcela KADLECOVÁ - Stanovení elementární formy selenu v biologických materiálech

vedoucí:  Mgr. Rostislav Červenka, Ph.D.

oponent: RNDr. Ondřej Zvěřina

----------------------------------------------------------------------------

pátek 5.června 2015

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komiseprof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU Brno), doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (MU Brno),

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (MU Brno), doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (MU Brno),

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (MU Brno)

 

8:00        Bc. Jiří MAJEWSKI - Stanovení methylrtuti v půdách

vedoucí: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.

oponent: RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D.

9:00       Bc. David ROJÍK - Využití separačních technik pro stanovení iontů kovů

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

10:00        Bc. Tomáš ROZMAN - HPLC stanovení organických sloučenin obsahujících aminovou skupinu jako indikátorů

                                                           stárnutí potravin

vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

oponent: doc. RNDr. Jiří Pazourek, Ph.D.

11:00        Bc. Lenka ŘEZÁČOVÁ - Optické senzory na bázi nanočástic

vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

      oponent: doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

12:00       Bc. Lenka ŽALUDOVÁ - Primární referenční postup stanovení celkové bílkoviny Kjeldahlovou metodou v

                                                             certifikovaných referenčních materiálech užívaných v klinické chemii

vedoucí: prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.

oponent:  Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.Main menu 2

EU Copyright | Page