Rozpis magisterských obhajob 2016

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komiseprof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU Brno), prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (MU Brno),

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (MU Brno),  doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (MU Brno),

doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (MU Brno), doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (MU Brno)

 

středa 1. června 2016

9:00        Bc. Filip SMRČKA - Optické senzory na bázi Ln(III) komplexů

vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

oponent: Mgr. Jakub Vaněk, Ph.D.

10:00        Ing. Bc. Alžběta JEBAVÁ - Syntéza a analytické aplikace CdTe nanočástic na bázi kvantových teček

vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

oponent: doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

11:00       Bc. Monika CHRÁSTKOVÁ - Fotofyzikální studie aniontu p-hydroxyacetofenonu

vedoucí:  Mgr. Dominik Heger, Ph.D.

oponent: Mgr. Iva Benešová, Ph.D.

12:00      Bc. Andrea SLANINKOVÁ - Studium interakce alkaloidů stylopinu, koptisinu a korysaminu s DNA

vedoucí:  doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

      oponent: Mgr. Ondřej Peš, Ph.D.

----------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 2.června 2016

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komiseprof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU Brno), prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc. (MU Brno),

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (MU Brno), prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (MU Brno),

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (MU Brno), doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (MU Brno)

 

9:00       Bc. Veronika DILLINGEROVÁ - Využití LA-ICP-MS pro forenzní analýzu skel

vedoucí: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

oponent: Ing. David Milde, Ph.D.

10:00      Bc. Kristína PILIAROVÁ - LC-MS lipidů s nanočásticemi jako matricí

vedoucí:  prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

oponent: Ing. Jiří Šalplachta, Ph.D.

11:00        Bc. Barbora SVATOŠOVÁ - Inductively coupled plasma mass spectrometry in analysis of Antarctic otoliths

vedoucí: Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.

oponent: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

 Main menu 2

EU Copyright | Page