Rozpis magisterských obhajob 2017

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komiseprof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.,

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.,  doc. Mgr. Jan Havliš, Dr., prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.,

doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D., doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

 

čtvrtek 1. června 2017

9:00        Bc. Josef KUČERA - Studium zhášení luminiscence vybraných molekul v systému H2O/D2O

vedoucí: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

oponent: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

9:45        Bc. Petra JAROŠOVÁ - Studium interakce benzo[c]fenantridinových alkaloidů s nekanonickými strukturami DNA

vedoucí: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

oponent: Mgr. Ondřej Peš, Ph.D.

10:30       Bc. Patrik BALIAK - Nanočástice v molekulové spektroskopii

vedoucí:  doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

oponent: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

11:15      Bc. Klára HŮSKOVÁ - Stanovení forem rtuti ve vzorcích s mikroorganismy

vedoucí:  prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.

      oponent: RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D.

12:00      Bc. Natália MESZAROSOVÁ - Stanovení methylrtuti v antarktickém ekosystému pomocí GC-AFS

vedoucí:  RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D.

      oponent: Mgr. Jan Kuta, Ph.D.

 

----------------------------------------------------------------------------

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.,

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.,  doc. Mgr. Jan Havliš, Dr., prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.,

doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D., doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

 

pátek 2.června 2017

9:00       Bc. Ondřej LASKAFELD - Kontrola povrchových interakcí v separační kapiláře

vedoucí: Ing. František Foret, CSc.

oponent: Mgr. Jan Přikryl, Ph.D.

9:45      Bc. Hana RASZKOVÁ - Charakterizace biomolekul pomocí hmotnostní spektrometrie spojené s elektromigračními

   metodami

vedoucí: Ing. František Foret, CSc.

oponent: Ing. Karel Klepárník, CSc.

10:30        Bc. Jan FIALA - Retenční chování trinukleotidů v HPLC

vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

oponent: RNDr. Jiří Urban, Ph.D.

11:15        Bc. Vítězslav KLÍMA - Stanovení vybraných monoaminů pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí

vedoucí: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

oponent: Ing. Mgr. Roman Řemínek, Ph.D.

12:00        Bc. Marek STIBOREK - Příprava mikrovzorků pro biologické aplikace desorpční hmotnostní spektrometrie

vedoucí: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

oponent: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

12:45        Bc. Adam PRUŠKA - Studium přípravy vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI

vedoucí: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

oponent:  RNDr. Vladimír Vrkoslav, Ph.D.

 

 

 Main menu 2

EU Copyright | Page