Úspěch v soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2017

Mgr. Adam Pruška získal 2. místo v soutěži o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie, kterou každoročně pořádá Spektroskopická společnost Jana Marka Marci. Adam získal ocenění v kategorii diplomových prací za práci s názvem Studium přípravy vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI. Srdečně gratulujeme.

MendelNet 2016

Na studentské konferenci MendelNet 2016, která proběhla 9. - 10. listopadu 2016 na Mendelově univerzitě v Brně získala Mgr. Michaela Tvrdoňová v sekci Biologie živočichů krásné 2. místo za příspěvek s názvem Zobrazování biologických tkání metodou laserové ablace s indukčně vázaným plazmatem a hmotnostní spektrometrií. Moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

                                                   

ESAS 2016 - Cena za nejlepší poster a Cena nakladatelství de Gruyter

Ve dnech 31. března až 2. dubna 2016 se v maďarském lázeňském městě Eger uskutečnila konference ESAS 2016 a pro zástupce našeho oddělení to byla konference velmi úspěšná. Mgr. Michaela Tvrdoňová obdržela cenu za nejlepší poster s názvem Accumulation of Pb, Cd, Zn and Cu in tapeworm tissue imaged by LA-ICP-MS method a Mgr. Markéta Holá, Ph.D. získala za svůj poster Monitoring of the particle size distribution for laser ablation ocenění nakladatelství De Gruyter. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších profesních úspěchů.

 

IMA 2015 - Cena za nejlepší poster

Ve dnech 20. - 24. září 2015 se naši studenti Pavol Ďurč, Michal Greguš a Júlia Lačná zúčastnili v pořádí 9.mezinárodní konference "Intstrumental Methods of Analysis - Modern Trends and Applications: IMA 2015", která se konala v Kalamatě, v Řecku. Michal Greguš s posterem "Novel portable capillary electrophoretic instrument for analysis of very small samples and its application in the analysis of exhaled breath condensate" získal v jedné ze tří kategorií cenu za nejlepší poster. Děkujeme za bezvadnou prezentaci a gratulujeme.

 

ISMEC 2015 - Cena za nejlepší poster

Ve dnech 24. - 28. června 2015 se naše studentky Marie Bartošková a Romana Michalicová zúčastnili mezinárodní konference "International Symposium on Metal Complexes - ISMEC 2015", která se konala ve Wrocławi v Polsku. Romana Michalicová pak s posterem "Effect of alkali metal ions on dissociation kinetics of Cu(II) complexes of DOTP-like macrocyclic ligands" získala cenu o nejlepší poster. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších podobných úspěchů.

             

Cena Shimadzu 2014

Významné ocenění pro mladé vědecké pracovníky z oboru chemie a biologie získala v roce 2014 Mgr. Iva Benešová, Ph.D. (roz. Tomalová) za práci z názvem "Vývoj off-line spojení kapilární elektroforézy s molekulovou a prvkovou hmotnostní spektrometrií". Srdečně gratulujeme.Main menu 2

EU Copyright | Page