Úspěchy našich studentů na celostátní soutěži studentů analytické chemie

 

O cenu Karla Štulíka

2019

zvláštní cena poroty - Lukáš Hekerle - Optimalizace HPLC pomocí matematického plánování

2018

zvláštní cena poroty - Lukáš Zima - IC studium retenčního chování aniontů

2017

1. místo - Adam Pruška - Studium fundamentálních parametrů nanášení matrice pro zobrazovací MALDI MS

       biologických vzorků s vysokým rozlišením

2016

1. místo - Filip Smrčka - Duální senzor na bázi Eu(III) komplexu

2015

1. místo - Pavol Ďurč - Analýza metabolitov a markerov v biologických vzorkách kapilárnou elektroforézou

zvláštní cena poroty - Júlia Hodáková - Citlivé stanovenie glutathionu v rôznych biologických vzorkách

pomocou kapilárnej elektroforézy s laserom indukovanou fluorescenciou

zvláštní cena poroty - Kristýna Dlabková - Detekce a charakterizace zlatých nanočástic pomocí hmotnostní

spektrometrie SALD ICP

...více informací

O cenu firmy Merck

2014

3. místo - Kamil Mikulášek - Studium retenčního chování trinukleotidů v HPLC

2013

3. místo - Marek Pernica - Optické chemosenzory pro analýzu sloučenin obsahujících síru

2008

2. místo - Pavla Foltynová - Offline spojení kapilární elektroforézy, laserové desorpce a hmotnostní

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ( CE-LD ICP MS)

2006

2. místo - Vojtěch Adam - Elektrochemické techniky v nádorové diagnostice

2005

1. místo - Markéta Ryvolová - Derivatizace peptidů a proteinů fluorescenčními barvivy

2002

1. místo - Ondrej Šedo - Analýza peptidů pomocí MALDI-TOF MS

1. místo - Petr Táborský - Studium vlastností vybraných dvanáctičlenných oligonukleotidů

2000

3. místo - Martin Semerád - Vývoj plazmové trysky pro emisní spektrální analýzu

1998

1. místo - Vlastimil Dohnal - Umělé neuronové sítě pro optimalizaci v kapilární elektroforézeMain menu 2

EU Copyright | Page