Rozpis magisterských závěrečných zkoušek 2010

obor Analytická chemie

pondělí 21.června 2010

budova LF, Komenského nám. 2,  seminární místnost AK1, 1. patro zadního traktu budovy

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (předseda), doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.,

prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. (FCH), doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. (BIOCH), doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. (ORG),

doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. (CHŽP), doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc., prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc., 

doc. RNDr. Jiří Pazourek, Dr.

 

8:00         Bc. Tomáš ADÁMEK

analytická chemie, fyzikální chemie, biochemie

9:00         Bc. Antonín BEDNAŘÍK

analytická chemie, fyzikální chemie, biochemie

10:00        Bc. Jiří POSPÍŠIL

analytická chemie, fyzikální chemie, biochemie

11:00        Bc. Jan PARTYKA

analytická chemie, fyzikální chemie, biochemie

12:00        Bc. Jan BŘEZINA

analytická chemie, organická chemie, chemie životního prostředí

13:00        Bc. Ondřej ZVĚŘINA

analytická chemie, organická chemie, biochemie

 

------------------------------------------

úterý 22.června 2010

budova LF, Komenského nám. 2,  seminární místnost AK1, 1. patro zadního traktu budovy

zkušební komise: doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (předseda), prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.,

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. (BIOCH), doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. (ORG),

doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc., prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc., doc. RNDr. Jiří Pazourek, Dr.

 

8:00          Bc. Hana FUKSOVÁ

analytická chemie, organická chemie, biochemie

9:00         Bc. Petra KRISTOVÁ

analytická chemie, organická chemie, biochemie

10:00         Bc. Kateřina SLÁDKOVÁ

analytická chemie, organická chemie, biochemie

11:00         Bc. Markéta PROCHÁZKOVÁ

analytická chemie, organická chemie, biochemie

 Main menu 2

EU Copyright | Page