Rozpis magisterských státních zkoušek  2012

čtvrtek 21.června 2012

obor Analytická chemie

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (předseda), doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (alternující předseda),

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc., doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. (ÚACH AVČR Brno),

doc. RNDr. Jiří Pazourek, Dr. (VFU Brno), doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. (chemie životního prostředí)

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. (biochemie), doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. (organická chemie),

prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. (fyzikální chemie), prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (anorganická chemie),

 

8:00         Bc. Stanislava RYBÁKOVÁ

analytická chemie, organická chemie, biochemie

9:00        Bc. Iva RÁŽOVÁ

analytická chemie, organická chemie, biochemie

10:00        Bc. Ondřej POLANSKÝ

analytická chemie, organická chemie, fyzikální chemie

11:00         Bc. Petra KUČEROVÁ

analytická chemie, biochemie, chemie životního prostředí


13:00        Bc. Kristýna ŠTŮLOVÁ

analytická chemie, biochemie, chemie životního prostředí

14:00        Bc. Eliška ČECHOVÁ

analytická chemie, biochemie, chemie životního prostředí

15:00        Michaela PATRMANOVÁ

analytická chemie, anorganická chemie, biochemieMain menu 2

EU Copyright | Page