Rozpis magisterských státních zkoušek  2013

 

obor Analytická chemie

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU Brno), doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (MU Brno),

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (MU Brno), prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, CSc. (UTB Zlín)

doc. RNDr. Jiří Pazourek, Dr. (VFU Brno),

doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. (chemie životního prostředí) , doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. (biochemie),

doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. (organická chemie), prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. (fyzikální chemie)

 

čtvrtek 27.června 2013

 

8:30         Bc. Pavel KLIMEŠ

analytická chemie, organická chemie, biochemie

9:30        Bc. Marek PERNICA

analytická chemie, organická chemie, biochemie

10:30        Bc. Michaela VAŇKOVÁ

analytická chemie, organická chemie, biochemie

11:30         Bc. Jaroslav FRANKL

analytická chemie, organická chemie, biochemie

12:30        Bc. Eliška KREJZOVÁ

analytická chemie, biochemie, chemie životního prostředí

13:30        Bc. Michaela VĚNTUSOVÁ

analytická chemie, fyzikální chemie, chemie životního prostředí

 

pátek 28.června 2013

 

UKB MU Brno, pavilon A14, 1.patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU Brno), doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (MU Brno),

doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (MU Brno), prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, CSc. (UTB Zlín)

doc. RNDr. Jiří Pazourek, Dr. (VFU Brno), doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. (biochemie)

doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. (chemie životního prostředí), prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (chemie životního prostředí)

 

8:30         Bc. Romana MICHALICOVÁ

analytická chemie, biochemie, chemie životního prostředí

9:30        Bc.Kristýna NAGYOVÁ

analytická chemie, biochemie, chemie životního prostředí

10:30        Bc. Petra NETROUFALOVÁ

analytická chemie, biochemie, chemie životního prostředí

11:30         Bc. Lenka POSPÍCHALOVÁ

analytická chemie, biochemie, chemie životního prostředí

12:30        Bc. Lenka TENOROVÁ

analytická chemie, biochemie, chemie životního prostředí

13:30        Bc. Bára VINKLÁRKOVÁ

analytická chemie, biochemie, chemie životního prostředíMain menu 2

EU Copyright | Page