Rozpis magisterských státních zkoušek 2015

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU Brno), prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (MU Brno),

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (MU Brno), prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc. (MU Brno),

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (MU Brno), doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (MU Brno)

 

čtvrtek 18.června 2015

8:00       Bc. Kristýna DLABKOVÁ  

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, bioanalytika

9:00        Bc. Pavol ĎURČ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, bioanalytika

10:00      Bc. Júlia HODÁKOVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, bioanalytika

11:00      Bc. Magda DVOŘÁKOVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

12:00      Bc. Marcela KADLECOVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

 

----------------------------------------------------------------------------

pátek 19.června 2015

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU Brno), doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (MU Brno),

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (MU Brno), doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (MU Brno),

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (MU Brno)

 

8:00        Bc. Jiří MAJEWSKI

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

9:00        Bc. David ROJÍK

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

10:00      Bc. Tomáš ROZMAN

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

11:00       Bc. Lenka ŘEZÁČOVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

12:00       Bc. Lenka ŽALUDOVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

 Main menu 2

EU Copyright | Page