Rozpis magisterských státních zkoušek 2016

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU Brno), prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc. (MU Brno),

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (MU Brno), prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (MU Brno),

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (MU Brno), doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (MU Brno)

 

středa 15. června 2016

9:00        Bc. Barbora SVATOŠOVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

10:00      Bc. Kristína PILIAROVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, bioanalytika

11:00        Bc. Pavel ŠURÝN

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

12:00        Bc. Veronika DILLINGEROVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

----------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 16. června 2016

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU Brno), prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (MU Brno),

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (MU Brno),  doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (MU Brno),

doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (MU Brno), doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (MU Brno)

 

9:00        Bc. Filip SMRČKA

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

10:00        Ing. Bc. Alžběta JEBAVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

11:00       Bc. Monika CHRÁSTKOVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

12:00      Bc. Andrea SLANINKOVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

 Main menu 2

EU Copyright | Page