Rozpis magisterských státních zkoušek 2017

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.,

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc., prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. , doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.,

 doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.,  doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

 

čtvrtek 8. června 2017

9:00        Bc. Josef KUČERA

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

10:00      Bc. Petra JAROŠOVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, bioanalytika

11:00        Bc. Patrik BALIAK

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

12:00        Bc. Klára HŮSKOVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

13:00        Bc. Natália MESZAROSOVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, bioanalytika

 

----------------------------------------------------------------------------

pátek 9. června 2017

obor Analytická chemie

UKB, pavilon A14, 1. patro, místnost 207

zkušební komise: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.,

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc., prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. , doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.,

 doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.,  doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

 

 

9:00        Bc. Ondřej LASKAFELD

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, bioanalytika

10:00        Bc. Hana RASZKOVÁ

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, bioanalytika

11:00       Bc. Jan FIALA

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, bioanalytika

12:00      Bc. Vítězslav KLÍMA

spektrální metody chemické analýzy, separační metody, elektroanalytické metody

13:00       Bc. Marek STIBOREK

       spektrální metody chemické analýzy, separační metody, bioanalytika

14:00       Bc. Adam PRUŠKA

       spektrální metody chemické analýzy, separační metody, bioanalytika

 

 

 Main menu 2

EU Copyright | Page