INFORMACE PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA

 

Pokyny pro vypracování bakalářských, magisterských a rigorózních prací

---------------------------------

Požadavky ke státním závěrečným zkouškám

bakalářská státní zkouška - obor Chemie

magisterská závěrečná zkouška - obor Analytická chemie

státní zkouška - obor Manažer analytické chemie

---------------------------------

Termíny pro akademický rok 2016/2017

Odevzdání bakalářských prací:     do 29. května 2017

Písemná bakalářská zkouška:        19. června 2017  

Obhajoby bakalářských prací:       26. června 2017

---------------------------------

Odevzdání magisterských prací:    do 15. května 2017

Obhajoby magisterských prací:    1. - 2. června 2017

     Státní magisterské zkoušky:   8. - 9. června 2017

---------------------------------

Termíny pro bakalářský obor Analytická chemie - Manažer chemické laboratoře

Odevzdání bakalářských prací:     do 29. května 2017

       Písemná státní zkouška:    19. června 201

Obhajoby bakalářských prací:  26. června 2017 

---------------------------------

Informace k absolvování předmětu Odborná praxe

---------------------------------

Základy metod analytické chemie - skripta

Doporučení pro vypracování protokolu z laboratorního cvičení

Doporučení pro vypracování a hodnocení diplomových pracíMain menu 2

EU Copyright | Page