INFORMACE PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA

 

Pokyny pro vypracování bakalářských, magisterských a rigorózních prací

---------------------------------

Požadavky ke státním závěrečným zkouškám

bakalářská státní zkouška - obor Chemie

magisterská závěrečná zkouška - obor Analytická chemie

bakalářská státní zkouška - obor Manažer analytické chemie

---------------------------------

Termíny pro akademický rok 2017/2018

Odevzdání bakalářských prací:     do 28. května 2018

Písemná bakalářská zkouška:        18. června 2018  

Obhajoby bakalářských prací:       20. června 2018

---------------------------------

Odevzdání magisterských prací:    do 14. května 2018

Obhajoby magisterských prací:    6. června 2018

     Státní magisterské zkoušky:   19. června 2018

---------------------------------

Termíny pro bakalářský obor Analytická chemie - Manažer chemické laboratoře

Odevzdání bakalářských prací:     do 28. května 2018

       Písemná státní zkouška:    18. června 2018 

Obhajoby bakalářských prací:  20. června 2018 

---------------------------------

Informace k absolvování předmětu Odborná praxe

---------------------------------

Základy metod analytické chemie - skripta

Doporučení pro vypracování protokolu z laboratorního cvičení

Doporučení pro vypracování a hodnocení diplomových pracíMain menu 2

EU Copyright | Page