Brno - jižní část aglomerace


Brno, SPOT 1995 Brno, LANDSAT 2001

Jižní část brněnské aglomerace. Snímek vlevo byl vytvořen družicí SPOT 12.8.1995 v tzv. panchromatickém režimu s velikostí pixelu 10 m. Snímek vpravo byl vytvořen také v panchromatickém módu skenerem ETM+ z družice LANDSAT 7 dne 24.5.2001. Prostorové rozlišení tohoto obrazového záznamu je 15 metrů. Osu thoto prostoru tvoří dálnice - jednak jižním směrem na Bratislavu, jednak v ose Z - V na Prahu resp. Olomouc. V tomto prostoru vzniklo v poslední době nákupní centrum s řadou hypermarketů a družicové snímky dávají příležitost sledovat dynamiku takovýchto území.
Původní data © CNES (1995), distribuována SPOT IMAGE © ESA (1994), distribuována EURIMAGE

birds
Návrat na hlavní stránku

Návrat na mapu České republiky

Nahoru