Jizerské horyJizerské hory, 1984 Jizerské hory, 1986 Jizerské hory 1991

V oblasti Jizerských hor je více než 70 % lesní půdy, převážně druhotných smrkových monokultur, ale i původních horských smrčin. Velká rozloha lesů je však silně poškozena exhalacemi. Na sérii družicových snímků je zachyceno území v prostoru vodních nádrží Josefův důl a Souš v letech 1984, 1986 a 1991. Snímky jsou vytvořeny jako nepravě barevná syntéza z pásem 432 (RGB). V odstínech zelené barvy jsou znázorněny plochy lesa v různém stupni poškození exhalacemi.
Původní data © ESA (1984, 1986, 1991), distribuována EURIMAGE

birds
Návrat na hlavní stránku

Návrat na mapu České republiky

Nahoru