Jižní Čechy


Jižní Čechy, LANDSAT TM 321 (RGB) Jižní Čechy, LANDSAT TM 432 (RGB)

Území Českých Budějovic (na snímcích vpravo dole) a jejich okolí je příkladem kulturní krajiny, v jejíž struktuře se promítají zásahy člověka již od středověku spojené se zakládáním rybníků, těžbou nerostných surovin, velkoplošným zemědělstvím a růstem urbanizace. Obě barevné syntézy porovnávají možnosti odlišení základních druhů povrchů. Na snímku vlevo (TM321 RGB) podaném v přirozených barvách vystupují svými světlými tóny především zastavěné plochy a liniové prvky komunikací, naopak hůře lze interpretovat vodní plochy rybníků, které svým tónem splývají s okolní zemědělskou půdou. Tyto vodní plochy lze velmi dobře interpretovat na snímku vpravo (TM432 RGB), naopak právě na tomto snímku poněkud zanikají liniové objekty komunikací a také hranice zastavěných území.
Původní data © ESA (1994), distribuována EURIMAGE

birds
Návrat na hlavní stránku

Návrat na mapu České republiky

Nahoru