Litovelské Pomoraví


Litovelské Pomoraví

Mokřadní a lužní ekosystémy s dosud nenarušenou přirozenou záplavovou dynamikou říčního toku. Druhové bohatství lužních lesů bezprostřední vazbou na meandrující říční systém patří k unikátním krajinám v evropském měřítku, a proto bylo toto území vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí (1990) a je zařazeno mezi lokality tzv. Ramsarské úmluvy. 

Syntéza v nepravých barvách vytvořená z pásem TM 432 (RGB) LANDSAT 5. Sytě červenou barvou jsou znázorněny jednak lužní ekosystémy, jednak plochy polí u nichž převládá odrazivost vegetačního krytu.
 Původní data © ESA (1986), distribuována EURIMAGE

birds
Návrat na hlavní stránku

Návrat na mapu České republiky

Nahoru