Nové Mlýny


Nové Mlýny, 1986 Nové Mlýny, 2001

Vodní nádrže Nové Mlýny na řece Dyji na dvou barevných syntézách vytvořených z družic LANDSAT. Obě syntézy byly vytvořeny z pásem TM432 (RGB). Snímek vlevo pochází z května roku 1986 a zachycuje situaci při výstavbě třetí - dolní nádrže. Snímek vpravo byl pořízen z družice LANDSAT TM 7 v květnu roku 2001.
Do 70. let minulého století nejrozsáhlejší lužní krajina ve střední Evropě byla radikálně pozměněna vodohospodářskými úpravami (výstavba nádrží, narovnání toků), jež usilovaly o zamezení každoročně se opakujících záplav a snahou byla i další intenzifikace zemědělské velkovýroby. Spory mezi ekology a „vodohospodářskou lobby“  o ekologizaci fungování Novomlýnských nádrží pokračují dodnes.
Původní data © ESA (1986, 2001), distribuována EURIMAGE

birds
Návrat na hlavní stránku

Návrat na mapu České republiky

Nahoru