Národní park Podyjí


Národní park Podyjí

Snímek NP Podyjí vytvořený družicí LANDSAT dne 1.8.1994. Nepravě barevná syntéza pásem vytvořená skenerem Thematic Mapper – pásma 432 (RGB). Původní data byla transformována do souřadného systému S-JTSK s následnými úpravami jasu a kontrastu snímku. Zařazení čtvrtého pásma z blízké infračervené části spektra dává zobrazeným povrchům nepravé barvy. Především povrchy kryté vegetací jsou zobrazeny v odstínech červené, velmi dobře lze rozpoznat také vodní objekty a výrazně odlišný charakter využívání zemědělské půdy v Rakousku a u nás.

Původní data © ESA (1994), distribuována EURIMAGE

 

birds
Návrat na hlavní stránku

Návrat na mapu České republiky

Nahoru