Severočeský hnědouhelný revír


SHR, 1986

Město Most a okolí. Krajinná struktura Podkrušnohoří prodělala obrovskou změnu v souvislosti s povrchovou těžbou hnědého uhlí ve velkolomech  a následnou rekultivací těžbou zdevastovaných ploch. Těžba hnědého uhlí a jeho využití na Sokolovsku a v Severočeské hnědouhelné pánvi se stala pro životní prostředí tohoto území největším neštěstím. V průběhu 70. a 80. let 20. století byla na ploše kolem 2 000 km2 vybudována největší průmyslová základna České republiky, která produkovala přes 95 % hnědého uhlí, 90 % svítiplynu, 65 % sklářské a keramické výroby, 60 % těžké chemie a přes 60 % elektrické energie.
Barevná syntéza snímků pořízených družicí LANDSAT a vytvořená z pásem 123 (BGR) skeneru Thematic Mapper dává jednotlivým druhům povrchů přirozený vzhled. Plochy povrchových dolů a výsypek jsou znázorněny světlými tóny, plochy pokryté vegetací odstíny zelené.
Původní data © ESA (1995), distribuována EURIMAGE

 

birds
Návrat na hlavní stránku

Návrat na mapu České republiky

Nahoru