Okres Uherské Hradiště


Okres Uherské Hradiště, LANDSAT TM 321 Okres Uherské Hradiště, Landsat TM 432

Na výše uvedených snímcich je zachyceno území zhruba od CHKO Chřiby na západě až po údolí řeky Váh na východě a od Zlína na severu po Hodonín na jihu. Púvodní snímky byly zaznamenány skenerem Thematic Mapper umístěným na družici LANDSAT 5 v srpnu roku 1994 a jsou upraveny do podoby dvou barevných syntéz. Snímek vlevo byl vytvořen z pásem TM321 (RGB), která zaznamenávají viditelnou část spektra. Proto mají různé druhy povrchů relativně přirozené barvy. Snímek vpravo byl sestaven jako barevná syntéza pásem TM432 (RGB), která díky pásmu TM4, které zaznamenává blízkou infračervenou část spektra, zobrazuje základní druhy povrchů v nepřirozených barvách. Odstíny červené barvy dovolují daleko lépe odlišit a rozpoznat různé druhy vegetačního krytu. Velmi dobře lze na tomto snímku odlišit plochy pokryté lesy s převahou listnáčů (Chřiby či svahy Bílých Karpat) od lesa jehličnatého (porosty borovice na vátých píscích na levém břehu řeky Moravy na snímku vlevo dole).     Původní data © ESA (1994, 2001), distribuována EURIMAGE

birds
Návrat na hlavní stránku

Návrat na mapu České republiky

Nahoru