Vsetínské vrchy


Vsetínské vrchy, LANDSAT TM 543

Snímek zaznamenaný skenerem Thematic Mapper umístěným na družici LANDSAT 5 v srpnu roku 1994 a upravený jako nepravě barevná syntéza. K jejímu sestavení bylo využito pásem TM543 (RGB),  která zaznamenávají blízkou střední infračervenou (TM5), blízkou infračervenou (TM4) a viditelnou (TM3) část spektra. Na snímku lze poměrně dobře interpretovat základní druhy povrchů - lesní komplexy (zelená), zástavbu (fialová), zemědělskou půdu (světle růžová). Díky nepravým barvám jsou zdůrazněny také výškové poměry zobrazeného území. V pravé horní části snímku se nachází město Vsetín. Krajinná struktura je podmíněna geologickou stavbou flyšových Karpat. Lesy jsou vázány na vrcholové partie a svahy, zatímco v údolích jsou situována sídla doprovázená plochami zemědělské půdy a síť komunikací.
Původní data © ESA (1994), distribuována EURIMAGE

birds
Návrat na hlavní stránku

Návrat na mapu České republiky

Nahoru