Monitorování rozsahu povodní na snímcích v optické části spektra


Povodně z náhlého tání sněhu na Sibiři – jaro 2001

Povodne na rece Lene Dvojice družicových snímků v přirozených barvách byla vytvořena skenerem MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer umístěným na družici TERRA. Snímky ukazují průběh jarního tání a povodně na řece Leně. Lena je hlavní vodní cestou východní Sibiře. První snímek byl vytvořen 22. května 2001 a řeka je na něm ještě kompletně pokryta ledem – jeví se jako bílá stužka orientovaná severně. Stejně tak vypadá na prvním snímku v dolní levé části prvního snímku i řeka Viljuj, levostranný přítok Leny. Na druhém snímku, pořízeném o 8 dní později jsou patrné rozsáhlé úseky řek bez ledu. Voda má hnědou barvu a ta indikuje značné množství sedimentů unášených ve vodním korytě.  Proces postupného tání sněhu je patrný i v údolích pravostranných přítoků. Rozsáhlé oblasti Sibiře byly v jarních měsících roku 20001 postiženy nejničivějšími povodněmi za posledních 100 let. Jejich příčinou bylo prudké tání značného množství sněhu
Lena patří mezi nejdelší řeky světa, odvodňuje centrální Sibiř a ústí do Arktického oceánu v moři Laptěvů. Delta leny při ústí je více jak 250 mil široká. Území tvoří tundra, která je po 7 měsíců zamrzlá. Tání  mění celé území na rozsáhlé podmáčené plochy. (Image courtesy Jacques Descloitres, MODIS Land Rapid Response Team)
 


Návrat na hlavní stránku

Návrat na úvodní stránku tématu voda

Nahoru