Úvod
Historie
Základní pojmy
Zemětřesení
Tsunami
Vulkanizmus
Svahové pohyby
Požáry
Ostatní
Literatura
Odkazy

 

Přírodní katastrofy a environmentální hazardy

multimediální výuková příručka

Rovnice rizika

Podle Z. Kukala (1983, 13) je za riziko možno považovat pravděpodobnost negativních účinků katastrofy. Autor uvádí rovnici rizika, která uvádí, na čem velikost rizika závisí, a která umožňuje rovněž hodnocení účinků katastrofy.

Riziko = f (PA, PB, PCB, C)

f = faktor, který je různý u různých katastrof;
PA = pravděpodobnost katastrofy, která se spočítá podle četnosti katastrof předchozích;
PB = pravděpodobnost vzniku jisté kvality ničivého procesu při katastrofě (např. výška vlny tsunami, rychlost větru u cyklónu, amplituda zemětřesných vln, apod.);
PCB = vnější podmínky, jako hustota osídlení, charakter staveb, sociální a politické poměry;
C = následky katastrofy.
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!