Vítáme vás na stránkách pracoviště LABIFEL - Laboratoří biofyzikální chemie a elektrochemie. Účelem těchto stránek je seznámit Vás nejen s vědecko-výzkumnou činností skupiny, s technickým vybavením pracoviště a personálním obsazením, ale i s možnostmi studia fyzikální a biofyzikální chemie na Masarykově univerzitě. Na stránkách dále najdete důležité aktuality, informace o konferencích či vědeckých setkáních, pozvánky na přednášky, semináře a významné konference, naše publikace a studijní materiály.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                Vážení přátelé biofyzikální chemie a elektrochemie,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za účast na konferenci XVIII. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists a XII. Summer School of Electrochemistry, které se konaly ve dnech 12. 9. - 14. 9. 2018 v prostorách Masarykovy univerzity v univerzitním kampusu v Brně - Bohunicích.

Děkujeme všem plenárním přednášejícím za jejich velmi přínosné přednášky.

Fotografie z akce jsou ke shlédnutí zde.

Zároveň děkujeme všem mladým soutěžícím, kteří se účastnili soutěžních sekcí, ať už Sekce mladých či Sekce plakátových sdělení a všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Přejeme vám všem mnoho úspěchů v dalším vědeckém bádání a mnoho šťastných okamžiků jak v profesním, tak i osobním životě.

                                                                                                                      Za organizátory: Libuše Trnková

Vážení přátelé, 

I v letošním roce bychom vás rádi pozvali na Pracovní setkání biofyzikálních chemiků a elektrochemiků (Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists-WBPCHE) a 12. ročník Letní školy elektrochemie (XII. Summer School of Electrochemistry-SSE), které se budou konat ve dnech 12. 9. - 14. 9. 2018 v prostorách Masarykovy univerzity (Univerzitní kampus Brno-Bohunice, budova A11, místnost 205 – WBPCHE a budova A12, laboratoře LABIFEL-SSE). Nad letošním ročníkem konference převezmou opět záštitu rektor Masarykovy univerzity, doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph. D. a děkan Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity, doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph. D.. Obě akce budou zaměřeny na rozmanité aplikace biofyzikální chemie a elektrochemie v proteomice a genomice. Jednacím jazykem konference bude angličtina. Konference bude rozdělena do přednáškové části, posterové sekce a sekce mladých, kde mohou studenti v rámci soutěže prezentovat svoje výsledky. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny i finanční odměna. Hlavním sponzorem akce bude firma Metrohm Česká republika, na knižních odměnách se bude podílet Česká společnost chemická.

Podrobnější informace naleznete zde.

Podrobnější informace o Letní škole naleznete zde.

 

Deadline ukončena dne 3. 8. 2018 !!!!

 

Sborník konference je dostupný zde

Návody pro Letní školu elektrochemie jsou dostupné zde

                                         Za organizační tým se na viděnou těší Libuše Trnková

 

Dne 14. 2. 2018 se v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze konal Seminář Metrohm - Moderní elektroanalytické metody. Součástí semináře bylo i předávání cen firmy Metrohm. Cenu Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie získala prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

K získanému ocenění srdečně blahopřejeme!

Fotografie z akce jsou k nahlédnutí zde.

 

 Vážení přátelé fyzikální chemie a elektrochemie,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za účast na konferencích XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists a XI. Summer School of Electrochemistry, které se konaly ve dnech 30. 5. - 2. 6. 2017 v prostorách Masarykovy univerzity v UKB Brno - Bohunice.

Děkujeme všem plenárním přednášejícím. Velký dík patří i těm, kteří ochotně přispěli svojí přednáškou, aby uctili památku zesnulých doc. Pavla Kubáčka a Dr. Michaela Heyrovského.

Děkujeme též všem mladým soutěžícím v Sekci mladých i plakátové sekci a k jejich vítězství jim srdečně blahopřejeme.

Přejeme vám mnoho úspěchů v dalším vědeckém bádání a mnoho šťastných okamžiků jak v profesním, tak i osobním životě.

                                                                                Za organizátory: Libuše Trnková

 

 Vážení přátelé,

I v letošním roce bychom vás rádi pozvali na již 17. ročník Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists-WPCHE) a 11. ročník Letní školy elektrochemie (XI. Summer School of Electrochemistry-SSE), které se budou konat ve dnech 30. 5. - 2. 6. 2017 v prostorách Masarykovy univerzity (Univerzitní kampus Brno-Bohunice, budova A11, místnost 306 – WPCHE a budova A12, laboratoře LABIFEL-SSE). Nad letošním ročníkem konference převezmou opět záštitu rektor Masarykovy univerzity, doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph. D. a děkan Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity, doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. Obě akce budou zaměřeny na rozmanité aplikace fyzikální chemie v biologických systémech. Jednacím jazykem konference bude angličtina. Konference bude i letos rozdělena do přednáškové části, posterové sekce a sekce mladých, kde mohou studenti v rámci soutěže prezentovat svoje výsledky. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny i finanční odměna. Hlavním sponzorem akce bude firma Metrohm Česká republika, na knižních odměnách se bude podílet Česká společnost chemická.

 Přislíbené plenární přednášky (Plenary lectures)

1.    Martin Hof: Molecular Insights from Single Molecule Fluorescence

2.    Tibor Hianik: DNA-aptamers  Structure, Physical Properties and Biosensing Applications

3.    Magdalena Hromadová: Charge Transport in Single Molecule Junctions

4.    Jana Kašpárková: Anticancer Metallodrugs: Mechanistic Insights

5.    Jan Vacek: Electrochemistry of Protein-Lipid Membrane Complexes

 

S úctou vzpomeňme na Dr. Michaela Heyrovského, syna a pokračovatele svého otce Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy ceny za polarografii a doc. Pavla Kubáčka, fyzikálního chemika a pedagoga na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kteří nás letos navždy opustili.

Jejich poctě a památce budou věnovány dvě samostatné sekce přednášek:

1) Přednášky věnované památce Dr. Michaela Heyrovského - zaměřené na elektrochemii

2) Přednášky věnované památce Doc. Pavla Kubáčka - zaměřené na teoretickou, fyzikální chemii a (nano)materiálovou chemii

Uzávěrka přihlášek, abstraktů a plateb je prodloužena do 14. května 2017. Podrobnější informace, včetně nového templátu pro abstrakt, naleznete zde. Informace k Letní škole naleznete zde.

Uzávěrka přihlášek a abstraktů ukončena dne 15. května 2017!!!!!

 

Sborník konference je dostupný zde

Návody pro Letní školu jsou dostupné zde

 Za organizační tým se na viděnou těší Libuše Trnková

 

                                                                  Vážení přátelé fyzikální chemie a elektrochemie,              

 rádi bychom vám touto cestou poděkovali za účast na konferenci XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists a X. Summer School of Electrochemistry, které se konaly ve dnech 6. 6. 2016 - 9. 6. 2016 v prostorách univerzitního kampusu v Brně - Bohunicích.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Zároveň děkujeme všem mladým soutěžícím, ať už v Sekci mladých či v Posterové sekci a k jejich vítězství jim blahopřejeme!

Přejeme vám mnoho úspěchů v dalším vědeckém bádání a mnoho šťastných okamžiků jak v profesním, tak i osobním životě.

Za organizátory: Libuše Trnková 

 

 

 

Vážení a milí kolegové,

rádi bychom vám tímto poděkovali za účast na konferenci XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists a IX. Summer Electrochemical School, která se konala ve dnech 26. - 28. 5. 2015 v prostorách UKB v Brně. Fotografie z této akce naleznete zde.

Přejeme vám mnoho úspěchů v dalším vědeckém bádání a mnoho šťastných okamžiků jak v profesním, tak i osobním životě.

Za organizátory: Libuše Trnková  

 

                   
 

      

 

Vážení a milí kolegové,

děkujeme Vám za účast na konferenci XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků a VIII. Letní elektrochemická škola, které se uskutečnili ve dnech 3 - 5. června 2014 v prostorách UKB v Brně.

 

Doufáme, že se Vám konference líbila a že Vám přinesla spoustu nových nápadů a podnětů pro Vaši další práci. Účastníkům bychom chtěli touto cestou poděkovat za účast, za aktivní vystoupení a zapojení se do této akce. 

Přejeme Vám mnoho dalších úspěchů ve vědeckém bádání a mnoho dalších šťastných okamžiků jak v profesním, tak osobním životě.

                                      Za organizátory: Libuše Trnková, René Kizek a Jaromír Hubálek

Sborník ke stažení zde

Laboratorní úlohy LEŠ ke stažení zde                                                         


Děkujeme Vám za účast na XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, které se uskutečnilo ve dnech 29. - 30. 5. 2013. Podrobné informace naleznete zde.

Motto: "Imagination is more important than knowledge." Albert Einstein

 

 Mějte se hezky a ať se Vám daří Libuše Trnková a René Kizek