Biofyzikální chemie

       V bakalářských a magisterských studijních oborech se můžete setkat např. s těmito předměty (povinné a povinně volitelné předměty)

 

Kód předmětu

Název předmětu

Semestr

Bi1700

Buněčná biologie

Podzim

C1020 + C1040

Obecná chemie + seminář

Podzim

C1061 + C1062

Anorganická chemie I + seminář

Podzim

C7777

Zacházení s chemickými látkami

Podzim

F1240 + F1241

Fyzika pro chemiky I + seminář

Podzim

F1711

Matematika I

Podzim

C3200

Chemická literatura

Podzim

C7110

Výpočetní technika – aplikace

Podzim

F5351

Základy molekulární biofyziky

Podzim

Bi4010

Základy molekulární biologie

Jaro

C2021

Organická chemie I

Jaro

C2022

Speciální seminář z organické chemie I

Jaro

F2090 + F2091

Fyzika pro chemiky II + seminář

Jaro

F2712

Matematika II

Jaro

Bi2060

Základy mikrobiologie

Jaro

F2210

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory

Jaro

F8632

Fyzikální principy přístrojů kolem nás

Jaro

Bi4060

Fyziologie rostlin

Jaro

F8510

Fyzika biopolymerů

Jaro

F9402

Bioelektrochemie I

Podzim

C4020 + C4040

Pokročilá fyzikální chemie + seminář

Podzim

C2115

Praktický úvod do superpočítání

Podzim

F1190

Úvod do biofyziky

Podzim

F8401

Bioelektrochemie II

Jaro

Bi4340 + Bi4340c

Biologie člověka + cvičení

Jaro

C4660 + C3150

Základy fyzikální chemie + seminář

Jaro

JAC01 - 04

Angličtina pro chemiky 1 - 4

Jaro, podzim

JA001

Odborná angličtina - zkouška