Chemie

       V bakalářských a magisterských studijních oborech se můžete setkat např. s těmito předměty (povinné a povinně volitelné předměty)

 

Kód předmětu

Název předmětu

Semestr

C1020 + C1040

Obecná chemie + seminář

Podzim

C1061 + C1062

Anorganická chemie I + seminář

Podzim

C7777

Zacházení s chemickými látkami

Podzim

F1240 + F1241

Fyzika pro chemiky I + seminář

Podzim

M1010 + M1020

Matematika I + seminář

Podzim

C2021

Organická chemie I

Jaro

C2062 + C2070

Anorganická chemie II + seminář

Jaro

C4660 + C3150

Základy fyzikální chemie + seminář

Jaro

F2090 + F2091

Fyzika pro chemiky II + seminář

Jaro

M2010 + M2020

Matematika II + seminář

Jaro

C2022

Speciální seminář z organické chemie I

Jaro

F2210

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory

Jaro

C1100

Laboratorní technika

Podzim

C3022 + C3040

Organická chemie II + seminář

Podzim

C3100 + C3110

Analytická chemie I + seminář

Podzim

C4020 + C4040

Pokročilá fyzikální chemie + seminář

Podzim

C3041

Speciální seminář z organické chemie II

Podzim

C2200

Chemická syntéza – praktikum

Jaro

C3120

Analytická chemie – praktikum

Jaro

C3705

Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři

Jaro

C4050 + C6160

Analytická chemie II + seminář

Jaro

C3706

Správná laboratorní praxe v chem. lab. - cvičení

Jaro

C8700

Technologie chemických výrob

Jaro

XV004

Výzkum a vývoj v praxi

Jaro

C3181 + C3190

Biochemie I + seminář

Podzim

C4300

Chemie životního prostředí I

Podzim

C5160

Fyzikální chemie – praktikum

Podzim

C5190

Instrumentální analytická chemie – praktikum

Podzim

C3200

Chemická literatura

Podzim

C4120

Makromolekulární chemie

Podzim

C5040

Jaderná chemie

Podzim

C9500

Užitá chemie

Podzim

C6013

Bakalářská práce z chemie

Jaro

C4182 + C4200

Biochemie II + seminář

Jaro

C4310

Chemie životního prostředí II

Jaro

C6010

Toxikologie

Jaro

C4220

Biochemie – laboratorní cvičení

Jaro

C6020

Jaderná chemie – laboratorní cvičení

Jaro

C5000

Samostatný projekt z chemie

Podzim

C5020 + C5030

Chemická struktura + seminář

Podzim

C6730

Fázové rovnováhy

Podzim

C9920

Úvod do kvantové chemie

Podzim

C9930

Metody kvantové chemie

Jaro

JAC01 – 04

Angličtina pro chemiky 1 - 4

Jaro, podzim

JA001

Odborná angličtina - zkouška