Předměty - vyučující doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

       V bakalářských a magisterských studijních oborech se můžete setkat např. s těmito předměty (povinné a povinně volitelné předměty)

 

Kód předmětu

Název předmětu

Semestr

C7050

Elektroanalytické metody

Podzim

C7280

Elektrodová kinetika

Podzim

C6740

Elektrické vlastnosti molekul

Jaro

F7790

Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie

Jaro, podzim

C5060

Metody chemického výzkumu

Podzim

C7960

Pokročilé cvičení z chemie a metodik konzervování předmětů vyrobených z anorg. materiálů III 

Podzim

C8102

Speciální metody – laboratorní cvičení

Podzim

C5850

Základy biofyzikální chemie

Jaro

 C5855

Metody biofyzikální chemie

Podzim 

  C5856 

Metody biofyzikální chemie - seminář

Podzim

C5845

Pokročilá biofyzikální chemie-teoretické metody

Podzim

C5846

Pokročilá biofyzikální chemie-experimentální metody

Jaro

C6745

Fyzikálně-chemické aspekty elektrochemických metod

Jaro