Welcome to LABIFEL – The Laboratories of Biophysical Chemistry and Electrochemistry. The purpose of this website is to introduce not only the scientific – research activities of our group, technical equipment of the workplace and its staff but also the possibilities to study Physical and Biophysical Chemistry at the Masaryk University. You can find also important news and information about conferences and scientific meetings, invitations to lectures, colloquiums and important conferences, as well as our publications and the latest permanently up-to-dated study materials.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear all,

we would like to kindly invite you to the conference XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists and X. Summer School of Electrochemistry which will be held 6thand 7th of June 2016 at Masaryk University in Brno (University campus Brno - Bohunice, building A11, room 205) under the auspices of rector of Masaryk Unievrsity Assoc. Prof. PhDr. Mikuláš Bek, Ph. D. and of dean of Faculty of Science MU Assoc. prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. This conference will be focused on the utilizing of physical chemistry and electrochemistry in bio and nanosciences. The conference language is english. The both conference days are opened with the series of plenary lectures, followed by the invited lectures. The afternoon time in the both days is devoted to competitive lectures in the "Young scientists' Session". The prizes and the financial rewards are prepared for the winners. All participants are invited to the Poster Session.

 

The deadline for registration, payment and abstract submission is 30th of April,  2016.

The detailed informations about the workshop you can find here.

The detailed informations about the Summer school of Electrochemistry you can find here

   For organizers Libuše Trnková         

 

 

Vážení a milí kolegové,

rádi bychom vám tímto poděkovali za účast na konferenci XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists a IX. Summer Electrochemical School, která se konala ve dnech 26. - 28. 5. 2015 v prostorách UKB v Brně. Fotky z této akce naleznete zde.

Přejeme vám mnoho úspěchů v dalším vědeckém bádání a mnoho šťastných okamžiků jak v profesním, tak i osobním životě.

Za organizátory: Libuše Trnková  

 

                   
 

      Vážení přátelé,

     rádi bychom vás pozvali na již 15. ročník Pracovního setkání fyzikálních chemiků a     elektrochemiků  a 9. ročník Letní elektrochemické školy (XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists and IX. Summer Electrochemical School), které se uskuteční ve dnech 26. - 28. 5. 2015 v prostorách Masarykovy univerzity (Univerzitní kampus Brno - Bohunice, budova A11, místnost 205). Nad letošním ročníkem konference převezmou záštitu rektor Masarykovy univerzity, doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph. D. a děkan Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity, doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. Letošní ročník konference bude věnován novým konceptům a aplikacím fyzikální organické chemie a elektrochemie. Jednacím jazykem bude angličtina. Konference bude i letos rozdělena do přednáškové části, posterové sekce a sekce mladých, kde mohou studenti v rámci soutěže prezentovat svoje výsledky. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny i finanční odměna.

 

Uzávěrka přihlášek a abstraktů je 20. dubna 2015.Podrobnější informace naleznete zde.

                                                                                      Za organizační tým se naviděnou těší Libuše Trnková

Laboratorní úlohy LEŠ ke stažení zde 

Sborník ke stažení zde

 

 

Vážení a milí kolegové,

děkujeme Vám za účast na konferenci XIV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků a VIII. Letní elektrochemická škola, které se uskutečnili ve dnech 3 - 5. června 2014 v prostorách UKB v Brně.

 

Doufáme, že se Vám konference líbila a že Vám přinesla spoustu nových nápadů a podnětů pro Vaši další práci. Účastníkům bychom chtěli touto cestou poděkovat za účast, za aktivní vystoupení a zapojení se do této akce. 

Přejeme Vám mnoho dalších úspěchů ve vědeckém bádání a mnoho dalších šťastných okamžiků jak v profesním, tak osobním životě.

                                      Za organizátory: Libuše Trnková, René Kizek a Jaromír Hubálek

Sborník ke stažení zde

Laboratorní úlohy LEŠ ke stažení zde                                                         

Děkujeme Vám za účast na XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, které se uskutečnilo ve dnech 29. - 30. 5. 2013. Podrobné informace naleznete zde.

Motto: "Imagination is more important than knowledge." Albert Einstein

 

 Mějte se hezky a ať se Vám daří Libuše Trnková a René Kizek