Fyzikální chemie

       V bakalářských a magisterských studijních oborech se můžete setkat např. s těmito předměty (povinné a povinně volitelné předměty)

 

Kód předmětu

Název předmětu

Semestr

C5020 + C5030

Chemická struktura + seminář

Podzim

C7000 + C8000 + C9000 + CA000

Oborový seminář I - IV

Podzim, Jaro

C7001 + C8001 + C9001 + CA001

Diplomová práce I - IV

Podzim, Jaro

C7777

Zacházení s chemickými látkami

Podzim

C9920

Úvod do kvantové chemie

Podzim

C6950

Chemická exkurze

Jaro

C6960

Odborná praxe

Jaro

C5300

Statistická termodynamika

Podzim

C5320

Fyzikálně chemické základy NMR

Podzim

C5340

Nerovnovážné systémy

Podzim

C5860

Aplikovaná NMR spektroskopie

Podzim

C5880 + C5885

Základy stereochemie + seminář

Podzim

C7050

Elektroanalytické metody

Podzim

C7280

Elektrodová kinetika

Podzim

C7700

Chemie nekovů

Podzim

C8102

Speciální metody – laboratorní cvičení

Podzim

C6250

Metody chemického výzkumu - praktikum

Jaro

C6310

Symetrie molekul

Jaro

C6320 + C6330

Chemická kinetika + seminář

Jaro

C6740

Elektrické vlastnosti molekul

Jaro

C6750

Materiálová chemie nekovů

Jaro

C6770

NMR Spectroscopy of Biomolecules

Jaro

C8400

Kvantová chemie pevných látek, výpočty elektronové struktury

Jaro

C9930

Metody kvantové chemie

Jaro

JAC03 - 04

Angličtina pro chemiky 3 - 4

Jaro, podzim

JA002

Pokročilá odborná angličtina - zkouška