Dear participants of the XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists,

we would like to offer you the possibility to publish your contributions, presented on the XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochmists, in the Special Issue of the journal Monatshefte fur Chemie - Chemical Monthly (Springer, IF = 1.131).

You can submit your papers to the electronic submission systems at http://www.editorialmanager.com/mccm. You have to choose an appropriate manuscript type ("... for special issue") and mention a short indetifier for the issue (the acronym is PS2016). It is important to prepare your contributions based on the journal's template and instructions for authors (http://www.springer.com/chemistry/journal/706; links on the rigth; the template can be found in the "documents for download")!

The guest editor for contributions regarding biophysical chemistry, electrochemistry and the other is Assoc. Prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (libuse@chemi.muni.cz)

The guest editor for contributions regarding biochemistry and nanotechnology is Mgr. Zdeněk Farka (farka@mail.muni.cz)

The deadline for the manuscript submission is 31st March, 2017.


Vážení účastnící XVI. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků

I letos se vám naskýtá možnost opublikovat své příspěvky prezetnované na konferenci XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists ve speciálním čísle časopisu Monatshefte fur Chemie - Chemical monthly (Springer, IF = 1.131).

Časopis nepožaduje poplatek za publikaci.

Více informací naleznete na:

http://www.springer.com/chemistry/journal/706?detailsPage=editorialBoard

V případě Vašeho zájmu publikovat Vaše příspěvky v tomto speciálním čísle, zašlete jejich název a počet do konce června, tedy do 28.6.2016.

Bylo by vhodné, aby se sešlo celkem 12-15 příspěvků.

Vzhledem k zájmům časopisu jsou vítány review i kratšího charakteru.

Těšíme se na vaši spolupráci

Doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

 

 

Dear participants of the XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists,

we would like to offer you the possibility to publish your contributions, presented on the XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochmists, in the Special Issue of the journal Monatshefte fur Chemie - Chemical monthly (Springer, IF = 1.222).

You can submit your papers to the electronic submission systems at http://www.editorialmanager.com/mccm. You have to choose an appropriate manuscript type ("... for special issue") and mention a short indetifier for the issue (the acronym is PS2015). it is important to prepare your contributions based on the journal's template and instructions for authors (http://www.springer.com/chemistry/journal/706; links on the rigth; the template can be found in the "documents for download")!

The guest editor for contributions regarding electrochemistry, biophysical chemistry and the other is Doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (libuse@chemi.muni.cz)

The guest editor for contributions regarding biochemistry and nanotechnology is Mgr. Zdeněk Farka (farka@mail.muni.cz)

The deadline for the manuscript submission is 10th November, 2015.

 

Vážení účastníci XV. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků

Vzhledem ke zkušenostem našich kolegů se letos naskýtá možnost opublikovat vybrané příspěvky z letošního ročníku PS v časopise Monatshefte für Chemie -Chemical Monthly (Springer IF z roku 2013 je 1.347). Časopis nepožaduje poplatek za publikaci.

Více informací naleznete na:

http://www.springer.com/chemistry/journal/706?detailsPage=editorialBoard

Potenciální název Special Issue pro Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly: "Current Trends in Biophysical Chemistry and Electrochemistry".

V případě Vašeho zájmu publikovat Vaše příspěvky v tomto speciálním čísle, zašlete jejich název a počet do konce června, tedy do 30.6.2015.

Bylo by vhodné, aby se sešlo celkem 12-15 příspěvků.

Vzhledem k zájmům časopisu jsou vítány review i kratšího charakteru.

Těšíme se na vaši spolupráci

Doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

 

Vážení účastníci XIV. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků,

dovolujeme si Vám nabídnout možnost publikace rozšířené verze Vašeho konferenčního příspěvku jako článku v impaktovaném časopise „Sensors“ (Open Access Journal) s IF 2,048 (2013). Cena za publikovaný příspěvek je 1500 CHF (Švýcarské Franky).

http://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/XIV-workshop-phys-chem-electrochem

Instrukce pro autory:           http://www.mdpi.com/journal/sensors/instructions

V případě zájmu o publikaci v tomto časopise, prosím, zašlete nám svérozhodnutí i s názvem (může být v konečné verzi ještě upraven) co nejdříve. Hotové rukopisy bude nutné vložit do informačního systému časopisu do 10. 11. 2014:

http://www.mdpi.com/user/manuscripts/upload/?journal=sensors

(je nutné se nejdříve zaregistrovat)

Výše publikačního poplatku na internetu zůstává 1800 CHF, neboť redukce na 1500 CHF je domluva  jen mezi námi a manažerským vedením časopisu.

V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte a piště své dotazy na adresy:

libuse@chemi.muni.cz    a      farka@mail.muni.cz

Těšíme se na Vaši spolupráci a věřím, že počet příspěvků bude, i přes relativně vysokou částku, veliký.

doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (Guest Editor)

 

 

Děkujeme Vám za účast na XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, které se uskutečnilo ve dnech 29. - 30. 5. 2013. Podrobné informace naleznete zde.

Motto: "Imagination is more important than knowledge." Albert Einstein

Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - minulé ročníky

 

Konference