LABIFEL v současné době řeší několik projektů a grantů ve spolupráci s Laboratoří metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity, s Biofyzikálním ústavem a s FEKT VUT v Brně a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze. Úspěšně se podílí též na spolupráci ve vědeckém a technickém evropském výzkumu a také se Středoevropským technologickým institutem v Brně (CEITEC). V měřítku mezinárodním navázala Laboratoř kontakty s pracovišti podobného zaměření ve Španělsku (Barcelona), na Slovensku (Bratislava, Košice), v Maďarsku (Pécs), Turecku (Izmir) a Německu (Wildau). Výsledky vědeckého výzkumu laboratoře jsou prostřednictvím učitelů a studentů průběžně prezentovány na konferencích doma i v zahraničí.

LABIFEL je organizátorem každoročně pořádané konference - Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků.

    
Aktuální projekty 

 • Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek.

       MUNI/A/1500/2015 - (1/2016 - 12/2016)

 • Příprava substrátů pro povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopii pomocí elektrochemických, elektroforetických a jiskrový výboj využívajících technik.

      LD15058- (11/2015 - 12/2017)

 

Ukončené projekty

 • Biofyzikální chemie II - seminář

      MUNI/FR/1786/2014 - (1/2015 - 12/2015)

 • Posílení integrace a průchodnosti biofyzikálních studií na MU

      MUNI/FR/1757/2014 - (1/2015 - 12/2015)

 • Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek 2015

      MUNI/A/1452/2014 - (1/2015 - 12/2015)

 • Zaměstnání čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (POSTDOC I).

       CZ.1.07/2.3.00/30.0009 - (7/2012 - 6/2015)    

 • Chemická a elektrochemická analýza purinových derivátů.

       LH13053 - (3/2013 - 12/2015)

 • Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek.

       MUNI/A/0972/2013 - (1/2014 - 12/2014)

 • Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu.

     CZ.1.07/2.4.00/31.0023 - (4/2012 - 3/2014)

 • Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu.

       LC06035 MŠMT - (3/2006 - 12/2011)

 • Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL)

        MSM0021622412 - Výzkumný záměr MŠMT (1/2005 - 12/2011) - Hodnocení projektu: 34 bodů z 35 možných

 • Nové přístupy v elektrochemické analýze nukleových kyselin a oligonukleotidů zaměřené na ultrasensitivní mikrodetekci  DNA a detekci DNA hybridizace

        IAA100040602 - Standardní badatelský grant Akademie věd ČR (1/2006 - 12/2008)

 • Komplexní inovace a modernizace laboratorních cvičení z fyzikální chemie

        FRVS/218/2007 - Grant Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT (1/2007 - 12/2007)

 • Studium acido-bazických a denaturačních změn oligonukleotidů pomocí spektrálních a chemometrických metod

        FRVS/1147/2005 - Grant Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT (1/2005 - 12/2005)

 • Nové směry v elektrochemii nukleových kyselin a jejich aplikace v chemii životního prostředí

       GA203/02/0422 - Standardní grantový projekt Grantové agentury ČR (1/2002 - 12/2004)

 • Využití adsorptivní přenosové a eliminační techniky pro elektrochemickou analýzu oligonukleotidů a nukleových kyselin

         IAA1163201 - Standardní badatelský grant Akademie věd ČR (1/2002 - 12/2004)

 • Inovace a modernizace speciálních laboratorních cvičení z fyzikální chemie

      FRVS/0561/2001 - Grant Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT (1/2001 - 12/2001)

 • Modernizace výuky biofyzikální chemie

      FRVS/0562/2001 - Grant Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT (1/2001 - 12/2001)

 • Elektrochemická studie azidových sloučenin

       FRVS/0607/2001 - Grant Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT (1/2001 - 12/2001)

 • Elektrody modifikované nukleovými kyselinami a bílkovinami. Nové nástroje v biochemickém a biomedicínském výzkumu

      GV204/97/K084 - Komplexní grantový projekt Grantové agentury ČR (1/1997 - 1/2001)

 • Adsorpce a kondenzace biopolymerů a jejich složek na nabitých fázových rozhraních

      GA203/93/2372 - Standardní grantový projekt Grantové agentury ČR (1/1993 - 1/1995)

 

Patenty

TRNKOVÁ, Libuše, Viktor KANICKÝ, Oldřich MATAL a Josef ŽALOUDEK. Zařízení pro proudové elektroanalýzy. 2014. Patent. Číslo: 304464. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ; Energovýzkum, spol. s r.o., Brno, CZ. Datum registrace: 27. 3. 2013. Datum přijetí: 2. 4. 2014

HALOUZKA, Vladimír, Libuše TRNKOVÁ, Jan HRBÁČ a Petr JAKUBEC. Substrát pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii a způsob jeho přípravy. 2014. Patent. Číslo: 304500. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova univerzita, Brno, CZ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ. Datum registrace: 5. 6. 2013. Datum přijetí: 16. 4. 2014.