XIII. setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků  a  VII. Letní elektrochemická škola 2013

                                                                  Motto: "Imagination is more important than knowledge." Albert Einstein

Pracovní setkání bude zaměřeno na nukleové kyseliny, jejich fyzikální, chemické, elektrické vlastnosti. Kromě toho proběhne několik přednášek s věnováním panu profesorovi Veterllemu. V dopoledních hodinách se uskuteční vyzvané přednášky předních odborníků, odpolední sekce se zaměří na prezentace soutěžního charakteru. V případě zájmu uspořádáme satelitní diskusní semináře. Kromě toho proběhne soutěžní vystoupení přihlášených posterových prezentací. 

Ze setkání je tradičně vydáván sborník příspěvků v tištěné a elektronické podobě. Zájemci mají možnost publikovat svoje práce v časopise International Journal of Electrochemical Science po jejich řádném recenzním řízení. 

Význam pracovního setkání podtrhuje jeho podpora rektorem Masarykovy univerzity i Mendelovy univerzity v Brně, děkany PřF MU, AF MENDELU a FEKT VUT.

Konferenčním jazykem je čeština a angličtina. Plenární přednášky, vyzvané přednášky a odborné přednášky jsou prezentovány v češtině. Přednášky v sekci mladých, která je soutěžního charakteru, jsou prezentovány v angličtině.

Prezentace u posterů nejsou tento rok povinné. Prezentovat mohou ti, kteří se chtějí zapojit do soutěže o nejlépe prezentovaný a sestavený poster. S tím, že ve středu ráno připevní ke svému posteru označení a po přednáškové sekci přednesou svůj poster komisy a dalším účastníkům při obcházení posterů. V první den se budou obcházet postery s lichým číslem, na druhý den postery se sudým číslem pořadí.

Poplatek
Účastnický poplatek je 2500 Kč pro studenty, 3000 Kč pro ostatní účastníky a zahrnuje organizační náklady, občerstvení, obědy, společenský večer, náklady na vydání sborníku. Informace ohledně platby konferenčního poplatku najdete na zde

přihláška

Příspěvky
Všechny příspěvky v angličtině budou v recenzovaném sborníku. Deadline pro dodání je stanovena na 24. 4. 2013. Příspěvků na jednu osobu můžete mít více. Délka přednášky je stanovena na 10 minut. Přednáška bude prezentována v češtině, přednáška v sekci mladých v angličtině. Velikost posterových desek je 90 x 110 cm.

Stravování

Po celou dobu konference budou účastníkům k dispozici teplé nápoje (káva a čaj) a voda. V průběhu přestávek bude k dispozici navíc něco malého k zakousnutí (koláčky či sušenky a ovoce). Obědy budou zajištěny formou bufetu v prostorách konání konference. 

První konferenční den bude v prostorách, kde bude konference pořádána, uvítací večer s rautem.

 

Ubytování

Máte-li zájem, jsme schopni zajistit levné ubytování na moderně renovovaných kolejích Mendelovy univerzity, které jsou vzdáleny 9 minut jízdy MHD od místa konání konference.

 

Podrobnější informace najdete přímo na stránkách Pracovního setkání.