XIV. Setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků  a  VIII. Letní elektrochemická škola 2014

 

Motto:  "V čem spočívá tvůrčí proces ve vědě? Ve schopnosti poznat, co je důležité a co podružné."

                                                                                                                   Jaroslav Heyrovský

 

Masarykova Univerzita, Mendelova univerzita a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat  na konferenci konanou u příležitosti 95. výročí založení Masarykovy univerzity a 55. výročí udělení Nobelovy ceny za polarografii. Hlavním tématem letošního ročníku  jsou  nano-  a bio-technologie.  V dopoledních hodinách se uskuteční vyzvané přednášky předních odborníků. Odpoledne bude věnováno soutěžním prezentacím mladých vědců a posterové sekci. 

 Za organizátory: Libuše Trnková, René Kizek a Jaromír Hubálek

Pozvánka na konferenci

Program konference: ke stažení zde

V současné chvíli jsou přislíbeny tyto plenární přednášky : 

Lubomír Špaňhel - Fyzikální chemie anorganických-organických nanostruktur

Miroslav Černík - Využití nano- a bio-technologií v ochraně životního prostředí

Andrej Oriňák - Trendy ve vývoji funkčních nanostrukturovaných filmů

Dominik Heger - Studium fotochemických chránících skupin pomocí časově rozlišené spektroskopie. Je nano sekunda málo nebo moc pro roztržení vazby?

Dana Nachtigallová - Dynamika excitovaného stavu bazí nukleových kyselin: od izolovaných k interagujícím speciím

Miroslav Strnad Inhibitory cyklin-dependentích kinas jako nová protinádorová léčiva

 

Místo a termín konání konference:

Konference se uskuteční v Brně v prostorách Masarykovy univerzity (Univerzitní kampus Bohunice, UKB - Kamenice 5) Pav. A11/205 3. - 4. června  2014. 

 

Registrace účastníků: 

Zájemci se se mohou registrovat zasláním vyplněné přihlášky na email PS2014.sevcikova [at] seznam.cz  do 30. 4. 2014.

Přihláška ke stažení zde 

 

Registrační poplatek:

Studenti 2500,-Kč (cca 95 Euro)

Ostatní účastníci 3000,- Kč (cca 114 Euro)

Registrační poplatek zahrnuje sborník, konferenční materiály, občerstvení v průběhu konference, společenský večer.

Platbu prosím proveďte přes obchodní centrum MU do 10.5.2014

Platba student: https://is.muni.cz/obchod/baleni/74979

Platba ostatní účastníci:  https://is.muni.cz/obchod/baleni/74980

Jste-li z MU a poplatek hradí fakulta, neplaťte přes tuto objednávku. Vyřiďte si platbu skrze ekonomické oddělení příslušné fakulty.

 

Příspěvky:

Všechna rozšířená abstrakta Vašich příspěvků budou prezentována ve sborníku s ISBN.

Rozšířená abstrakta posílejte v angličtině, v tomto  templátu  na e-mailovou adresu: PS2014.sevcikova [at] seznam.cz.

Rozšířená abstrakta posílejte ve formátu Mircosoft Word (.doc, .docx) s maximálním rozsahem 3 stran formátu A4.

Do přihlášky uveďte, zda bude příspěvek prezentován formou: a) přednášky, b) soutěžní přednášky v sekci mladých či formou c) posteru.

Deadline pro dodání  tohoto rozšířeného abstraktu je 30. 4. 2014.

Předpokládaná délka přednášky je 15 minut. Přednáška může být prezentována v češtině nebo v angličtině, přednáška v sekci mladých pouze v angličtině.

Předpokládaná velikost posterových desek je 90 x 110 cm.

 

Publikace v odborném periodiku:

V současné době je s editorem časopisu  SENSORS (IF 1.953) jednáno o  možnosti vydání speciálního čísla pro vybrané příspěvky z konference.

 

Stravování:

Po celou dobu konference bude zajištěno občerstvení (káva a čaj, voda, koláčky, sušenky,  atd.). Obědy budou zajištěny v prostorách konání konference.

První konferenční den (úterý) bude v prostorách, kde bude konference pořádána, společenský večer s občerstvením. 

 

Ubytování:

Máte-li zájem, jsme schopni zajistit levné ubytování na  kolejích Masarykovy univerzity (koleje Vinařská), které jsou vzdáleny 15 minut jízdy MHD od místa konání konference.

dvoulůžkový studentský pokoj       200 Kč,- /lůžko/noc  (pouze studenti)

jednolůžkový hotelový pokoj          820 Kč,-/lůžko/noc

 

Letní elektrochemické škola (LEŠ):

Spoluorganizátorem letošní VIII. Letní elektrochemické školy je firma Metrohm ( Ing. Peter Barath Ph.D.)

LEŠ se uskuteční 5.června 2014 v laboratořích Univerzitního kampusu Bohunice.

Účastníci budou mít možnost absolvovat elektrochemickou laboratorní praxi z úloh:

1.      POTENCIOMETRICKÁ TITRACE

2.     VOLTAMETRIE NA SOLID STATE ELEKTRODÁCH 

3.     ELIMINAČNÍ VOLTAMETRICKÁ PROCEDURA (EVP) 

4.     KOROZE 

5.     ELEKTROCHEMICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROSKOPIE (EIS) 

Zájemci se mohou registrovat na stránkách firmy Metrohm (Letní elektrochemická škola Metrohm,registrační formůlář se otevře poklikem na počet volných míst) 

Registrační poplatek je 1000,- Kč. Platbu prosím proveďte přes obchodní centrum MU  do 10.5.2014

Počet účastníků je limitován na  20 osob.

 

Důležité termíny :

Registrace: 30.4.2014

Zaslání příspěvku: 30.4.2014

Uhrazení vložného: 10.5.2014

 

Kontakt: 

doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.    libuse [at] chemi.muni.cz

Technické zapezpečení konference:   Romana Ševčíková  tel. 549 49 6778 

                                                                    PS2014.sevcikova [at] seznam.cz