XV. Setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků  a  IX. Letní elektrochemická škola 2015

 

Motto:  "Věda má svůj smysl, pokud se chápe jako cesta k pravdě a pravda jako dobro člověka ."

                                                                                                                   Jan Pavel II. 

 

Masarykova univerzita si vás dovoluje pozvat na konferenci, konanou při příležitosti 70. výročí narození profesora Viktora Brabce, známého českého biofyzikálního chemika, a při příležitosti 125. výročí narození profesora Jaroslava Heyrovského. Letošní ročník konference bude věnován novým konceptům a aplikacím fyzikální organické chemie a elektrochemie. V dopoledních hodinách se uskuteční vyzvané přednášky předních odborníků. Odpoledne bude věnováno soutěžním prezentacím mladých vědců a posterové sekci. 

                                                                                                                                                       Za organizátory: Libuše Trnková

Pozvánka na konferenci

Program konference:

Ke stažení zde

V současné chvíli jsou přislíbeny tyto plenární přednášky : 

Viktor Brabec - Transition metal-based constructs as anticancer drug candidates. Recent advantages and insights.

Jan Hrbáč - Novel approaches to electrode modification by nanostructured metals.

Vlastimil Vyskočil - Novel electrochemical DNA biosensors as useful tools for investigation and detection of DNA damage.

Tomáš Slanina - Spectroelectrochemistry and electrofluorimetry of biologically relevant fluorescent dyes.

 

Místo a termín konání konference:

Konference se uskuteční v Brně v prostorách Masarykovy univerzity (Univerzitní kampus Bohunice, UKB - Kamenice 5) Pav. A11/205 ve dnech 26. - 27. května  2015. 

 

Registrace účastníků: 

Zájemci se se mohou registrovat zasláním vyplněné přihlášky na e-mail 175126 [at] mail.muni.cz do 20. 4. 2015.

Přihláška ke stažení zde

 

Registrační poplatek:

Studenti: 2000 Kč (cca 72 Euro)

Ostatní účastníci: 2500 Kč (cca 90 Euro)

Registrační poplatek zahrnuje sborník, konferenční materiály, občerstvení v průběhu konference, společenský večer.

Platbu prosím proveďte přes obchodní centrum MU do 20.4.2015

Platba student: http://is.muni.cz/obchod/baleni/84449

Platba ostatní účastníci:  http://is.muni.cz/obchod/baleni/84448

Jste-li z MU a poplatek hradí fakulta, neplaťte přes tuto objednávku. Vyřiďte si platbu skrze ekonomické oddělení příslušné fakulty. Zakázka pro platbu konferenčního poplatku na PS je 1418.

 

Příspěvky:

Všechna rozšířená abstrakta Vašich příspěvků budou prezentována ve sborníku s ISBN.

Rozšířená abstrakta posílejte v angličtině, v tomto  templátu  na e-mailovou adresu: 175126 [at] mail.muni.cz.

Rozšířená abstrakta posílejte ve formátu Mircosoft Word (.doc, .docx) s maximálním rozsahem 3 stran formátu A4.

Do přihlášky uveďte, zda bude příspěvek prezentován formou: a) přednášky, b) soutěžní přednášky v sekci mladých či formou c) posteru.

Deadline pro dodání  tohoto rozšířeného abstraktu je 20. 4. 2015.

Předpokládaná délka přednášky je 15 minut. Jednacím jazykem je po celou dobu konference angličtina.

Předpokládaná velikost posterových desek je 90 x 110 cm.

 

Publikace v odborném periodiku:

Příspěvky z konference bude možné publikovat ve speciálním čísle ("Current Trends in Biophysical Chemistry and Electrochemistry") časopisu Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly (IF = 1.347).
 

Stravování:

Po celou dobu konference bude zajištěno občerstvení (káva a čaj, voda, koláčky, sušenky,  atd.). Obědy budou zajištěny v prostorách konání konference. Oběd zahrnuje polévku, hlavní chod, salát a vodu.

První konferenční den (úterý) bude v prostorách, kde bude konference pořádána, společenský večer s občerstvením. 

 

Ubytování:

Máte-li zájem, jsme schopni zajistit ubytování jednak v budově rektorátu MU (UNI HOTEL Žerotínovo náměstí) a na VŠ kolejích Masarykovy univerzity - koleje bří Žůrků v Brně - Komárově (pro studenty).

dvoulůžkový či třílůžkový studentský pokoj v buňce      180 Kč /lůžko/noc  (pouze studenti)

dvoulůžkový hotelový pokoj          1000 Kč /pokoj/noc/se sociálním zařízením

dvoulůžkový hotelový pokoj            800 Kč /pokoj/noc/bez sociálního zařízení

Cena snídaně v UNI HOTELU je 100 Kč pro osobu. Snídaně se podávají pouze v pracovní dny (7:00 - 9:00) po předchozí objednávce spolu s ubytováním

 

Letní elektrochemické škola (LEŠ):

Spoluorganizátorem letošní IX. Letní elektrochemické školy je firma Metrohm (Ing. Peter Barath Ph.D.)

LEŠ se uskuteční 28. května 2015 v laboratořích Univerzitního kampusu Bohunice, (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie) PAVILON A12 (laboratoře 115, 223, 225, 226).

Letní škola bude obsahovat teoretickou část, kde se krátce seznámíte s teorií laboratorních úloh a následně bude mít možnost každý z Vás, aplikovat své poznatky na reálném elektrochemickém experimentu.

Laboratorní úlohy:

1.      POTENCIOMETRICKÁ TITRACE

2.     VOLTAMETRIE NA PEVNÝCH ELEKTRODÁCH 

3.     ELIMINAČNÍ VOLTAMETRICKÁ PROCEDURA (EVP) 

4.     ELEKTROCHEMICKÁ STUDIE KOROZE 

5.     ELEKTROCHEMICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROSKOPIE (EIS) 

6.     ROTAČNÍ DISKOVÁ ELEKTRODA (RDE)

7.     ELEKTROCHEMICKÉ KŘEMENNÉ MIKROVÁŽKY (EQCM)

8.     SPEKTROELEKTROCHEMIE

 

Zájemci se mohou registrovat na stránkách firmy Metrohm (Letní elektrochemická škola Metrohm, registrační formulář se otevře poklikem na počet volných míst) 

Registrační poplatek je 1500,- Kč. Platbu prosím proveďte přes obchodní centrum MU  do 20.4.2015

Počet účastníků je limitován na  15 osob.

 

Důležité termíny :

Registrace: 20. 4. 2015

Zaslání příspěvku: 20. 4. 2015

Uhrazení vložného: 20. 4. 2015

 

Kontakt: 

doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.    libuse [at] chemi.muni.cz

Technické zabezpečení konference:   Iveta Pilařová  tel. 549 49 8269 

                                                                    175126[at] mail.muni.cz