Studijní materiály k jednotlivým předmětům

  • C7050 – Elektroanalytické metody
  • C7280 – Elektrodová kinetika
  • C6740 – Elektrické vlastnosti molekul
  • F7790 – Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie
  • C5060 – Metody chemického výzkumu
  • C7960 – Pokročilé cvičení z chemie a metodik konzervování předmětů vyrobených z anorg. materiálů III 
  • C8102 – Speciální metody – laboratorní cvičení (EVLS, ISEúlohy doc. RNDr. Libuše Trnkové, CSc. - všechny)
  • C5850 – Biofyzikální chemie I