Témata bakalářských prací Biofyzikální chemie

Témata lze využít i pro Samostatný projekt - doporučeno absolvovat před bakalářskou prací.

Podrobnější informace naleznete po přihlášení v ISu, v sekci Studium - Rozpisy studentů - Přehled balíků s tématy/variantami - Bakalářská práce z biofyzikální chemie (DP_BFCH)

 1. Elektrochemická charakterizace 14-3-3 proteinu v různých oligomerních formách (Vedoucí doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc., počet studentů 2)
 2. Elektrochemické a spektrální chování krátkých oligonukleotidů (Vedoucí doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc., počet studentů 2)
 3. Spektrální chování krátkých oligonukleotidů bohatých na guanin (Vedoucí RNDr. Mgr. Iveta Třísková, Ph.D., počet studentů 1)
 4. Eliminační voltametrie jako jednoduchý nástroj elektroanalýzy purinových derivátů (Vedoucí doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc., počet studentů 2)
 5. Guanin a jeho deriváty v biomedicíně a biotechnologii (Vedoucí doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc., počet studentů 2)
 6. MicroRNA jako biomarker karcinomu prostaty (Vedoucí doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc., počet studentů 2)
 7. "Pentelka" není jen obyčejná tužka - Vývoj a charakterizace levného elektrochemického senzoru (Vedoucí doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc., počet studentů 2)
 8. Spektroelektrochemie jako nová pokročilá metoda zkoumání průběhu elektrolýzy - příprava a kalibrace systému (Vedoucí doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc., počet studentů 2)
 9. Spektrofotometrické stanovení měďných komplexů aminopurinů (Vedoucí doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc., počet studentů 2)
 10.  UV/Vis absorpční spektroskopie methylovaných xanthinů (Vedoucí doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc., počet studentů 2)
 11. Využití elektroanalytických metod ke stanovení fyziolocky významných látek v čaji (kávě, čokoládě) (Vedoucí doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc., počet studentů 1)
 12. Biokoordinační chemie fyziologicky výzmaných purinových derivátů (Vedoucí RNDr. Mgr. Iveta Třísková, Ph.D., počet studentů 1)
 13. Rotační disková elektroda jako atraktivní nástroj studia difúze (Vedoucí RNDr. Mgr. Iveta Třísková, Ph.D., počet studentů 1)
 14. Kovovými vrstvami modifikované uhlíkové mikroelektrody a jejich použití v elektrochemii (Vedoucí Doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.)
 15. Design stabilnějších proteinů (Vedoucí Mgr. David Bednář, počet studentů 1)
 16. Metody predikce vazebných afinit pro vývoj léčiv (Vedoucí Mgr. David Bednář, počet studentů 1)
 17. Molekulová dynamika a výpočty volných energií mono a dinukleotidových analogů s potenciálním antibiotickým účinkem (Vedoucí RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph. D., počet studentů 2)
 18. Využití biofyzikálních technik v proteinovém inženýrství (Vedoucí Mgr. Radka Chaloupková, Ph. D., počet studentů 1)
 19. Interakce kyseliny ferocenboronové s biologicky významnými látkami (Vedoucí Mgr. Karel Lacina, Ph. D., počet studentů 1)
 20. Studium vazby metaloléčiv na makrocyklické nosiče pomocí NMR spektroskopie (Vedoucí prof. RNDr. Radek Marek, Ph. D., počet studentů 1)
 21. NMR charakterizace C3GAGA DNA sekvence (Vedoucí Mgr. Jan Novotný, Ph. D., počet studentů 1)
 22. Laboratoř na čipu - využití mikrofluidiky při výzkumu enzymů (Vedoucí doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph. D., počet studentů 1)
 23. Využití mikrofluidiky při charakterizaci substrátové specificity halogenalkandehalogenas (Vedoucí doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph. D., počet studentů 1)