Diplomová práce/Diploma thesis (2004)

Název: Flóra a vegetace zdí jižní a západní Moravy

Title: Flora and vegetation of walls in southern and western Moravia

 

Práce je založena na fytocenologickém výzkumu vegetace zdí. Jak probíhá terénní průzkum těchto specifických biotopů

se můžete podívat zde. Stále v něm pokračuji, přestože se v rámci dizertační práce už věnuji trochu něčemu jinému...

 

My diploma thesis is based on phytosociological research of walls in the study region.

 

 

Abstrakt (pdf)/English abstract (pdf)

Text (pdf) - in Czech

Přílohy/Appendices

· Fytocenologické tabulky rozlišených společenstev/Phytosociological tables of communities (pdf)

· Fotky společenstev/Photos of communities (pdf)

 

 

 

Citace/Reference

Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdí jižní a západní Moravy. – Ms., depon. in Ústav botaniky a zoologie, PřF MU Brno.

 

 

 

                                                                Fotogalerie/Photogalery

                                                                Field research