Irena Axmanová (roz.Veselá)

e-mail: axmanova(at)sci.muni.cz

 

Textové pole: Přírodovědecká fakulta MU (www)
Ústav botaniky a zoologie (www)
Kotlářská 2
CZ 611 37 Brno
Textové pole: Faculty of science, Masaryk University (www)
Department of Botany and Zoology (www)
Kotlářská 2
CZ 611 37 Brno

V roce 1997 jsem dokončila magisterské studium botaniky na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně, v současné době pokračuji ve studiu jako doktorand. Zajímám se zejména o diverzitu lesní vegetace.

 

Mým školitelem je Milan Chytrý.

Pracovní skupina pro výzkum vegetace (www).

I have finished my Master's degree in botany at Department of botany and zoology (Science Faculty of Masaryk University in Brno) in June 2007. Nowadays I continue in studies as a Ph.D. student. I am particularly interested in the species richness of forest vegetation.

 

My supervisor is Milan Chytrý.

Vegetation science group (www).

Last update: 11.1.2012