Diplomová práce

Irena Veselá

 

Textové pole: Přírodovědecká fakulta MU (www)
Ústav botaniky a zoologie (www)
Kotlářská 2
CZ 611 37 Brno
Textové pole: Faculty of science, Masaryk University (www)
Department of Botany and Zoology (www)
Kotlářská 2
CZ 611 37 Brno